Hlavní obsah

jedno

Příslovce

  • égal, kif-kifJe mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.To máš jedno.C'est pareil., C'est kif-kif.

Slovní spojení

jednoaktovka jednobarevný jednobuněčný jednodomý jednoděložný jednohlas jednohlasnost jednohlasný jednohrbý jednohubka jednokolejka jednokolejný jednokomorový jednokopytník jednolitý jednomocný jednomotorový jednomyslný jednooký jednoplošník jednopokojový jednoprostorový jednoramenný jednorozměrný jednoroční jednorožec jednoručka jednorázový jednoslovný jednosměrnost jednostopý jednostrannost jednostranný jednotvárnost jednotvárný jednovaječný jednoveslice jednoválcový jednoválec jednoznačnost jednoznačný jednoúčelový

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

jednou: pro jedenkrátpour une fois

ještě: ještě jednouencore une fois

krásný: jednoho krásného dneun beau jour, un de ces quatre matins

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

radost: jedna radostà faire plaisir

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

strana: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

ucho: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

za: jednou za časde temps en temps

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

: Jí je to jedno.Cela lui est égal.

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

paní: expr. Jedna paní povídala.On raconte que...

provaz: táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche avec qqn

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Mieux vaut prévenir que guérir.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.

beau: jednoho krásného dneun beau jour

chacun: jeden po druhém ne narázchacun à son tour

coup: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

débrider: bez přestávky, v jednom kusezast. sans débrider

derrière: jít jeden za druhýmmarcher l'un derrière l'autre

dételer: pracovat v jednom kusetravailler sans dételer

et: dvacet jednavingt et un

exhausser: zvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patroexhausser une maison d'un étage

fois: jednou (jedinkrát)une (seule) fois

le, la: jeden... druhýl'un... l'autre

matin: jednoho krásného dne o budoucnostiun de ces quatre matins

rapport: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

rare: jeden z mála, který...un des rares... qui...

seul: jedinkrát, jen jednouune seule fois

simple: jedna cesta jednoduchá jízdenkaun aller simple

son, sa: jeden po druhémchacun son tour

sourd: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

tiers: kdokoli, (jeden) dalšíle tiers et le quart

tout: jednou pro vždyune fois pour toutes

un: kopnout tam jednoho (panáka)s'en jeter un

unique: jeden jedinýseul et unique

contenter: spokojit se s jedním jídlem denněse contenter d'un repas par jour

cul: sex na jednu noc, úletplan cul

égal: Je mi to (úplně) jedno.Ça m'est (bien) égal.

fermer: obchod, který je jeden den v týdnu zavřenýmagasin qui ferme un jour par semaine

hic: Má to jeden háček.Il y a un hic.

plan: sex na jednu noc, úletplan cul

plus: ještě jednouune fois de plus

pot: dát si jedno (pivo)boire un pot (de bière)

redire: Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?Pouvez-vous me redire votre nom ?

stationnement: parkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovkystationnement bilatéral/unilatéral

acabit: na jedno kopytode/du même acabit

bord: být jednou nohou v hroběêtre au bord de la tombe

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

bouchon: To by jeden nevěřil!hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !

cadran: spát dvanáct hodin v (jednom) kusefaire le tour du cadran

cent: jedním slovem, zkrátka (a dobře)en un mot comme en cent

chat: Kdo se jednou spálil, ten i na studené fouká.Chat échaudé craint l'eau froide.

chaud: chválit i hanět jedním dechemsouffler le chaud et le froid

cinq: jedna dvě, raz dvaen cinq sec

coutume: Pro jednou nebude zle.Une fois n'est pas coutume.

cravate: dát si jednu vypít sklenkuhovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravate

cuillère: udělat co jedna dvěfaire qqch en deux coups de cuillère à pot

cuillerée: jednu lžičku za maminkuune cuillerée pour maman

dix: pro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho desethovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s

double: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

enjambée: jedním rázempřen. d'une enjambée

file: postupovat jeden za druhýmavancer en file indienne

jamais: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

méfiance: Dvakrát měř, jednou řež.Méfiance est mère de sûreté.

mère: Dvakrát měř, jednou řež.La méfiance est mère de sûreté.

panier: vsadit všechno na jednu kartumettre tous ses œufs dans le même panier

pièce: být z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádnýêtre fait d'une seule pièce

pied: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la fosse

pierre: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire d'une pierre deux coups

pour: jednu lžičku za maminkuhovor. une cuiller pour maman

précaution: Dvakrát měř, jednou řež., Opatrnosti nikdy nezbývá.Deux précautions valent mieux qu'une.

printemps: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

prix: To je jedno., Vyjde to na stejno.C'est le même prix.