Hlavní obsah

rapport [ʀapɔʀ]

Podstatné jméno mužské

 1. zpráva, oznámení, výkaz
 2. voj.hlášení, raport
 3. kniž.vypovídání o čem
 4. udání
 5. výtěžek, výnos
 6. navezení zeminy, vsazení, nasazení přidání jiného materiálu
 7. práv.vnesení, přínos do pozůstalosti ap.
 8. vztahrapports de parentépříbuzenské vztahybon rapport qualité-prixdobrý poměr kvality a ceny
 9. podobnost
 10. souhlas(nost), příbuznost povah ap.
 11. relace, vztah, souvislost
 12. odb., mat.poměrdans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti
 13. par rapport à qqn/qqch vzhledem, se zřetelem ke komu/čemu, s ohledem na koho/co
 14. lid.à qqch kvůli čemu, ohledně čeho, skrz co
 15. sous le rapport de qqch pokud jde o co, pokud se týká, z hlediska čeho
 16. vztah, stykvětšinou v mn. č.rapport (sexuel)pohlavní stykse mettre en rapport avec qqnzkontaktovat koho

Vyskytuje se v

immeuble: immeuble de rapportčinžovní dům

entrer: entrer en rapport avec qqnnavázat styk s kým

napjatý: mít s kým napjatý vztahavoir des rapports tendus avec qqn

pohlavní: pohlavní stykrapport sexuel

poměr: poměr kvalita-cenarapport qualité-prix

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

souhrnný: souhrnná zprávarapport d'ensemble/global

souvislost: nemít žádnou souvislost s čímêtre sans rapport avec qqch

stránka: po všech stránkáchà tous (les) égards, sous tous (les) rapports

styk: chráněný pohlavní stykrapport protégé

těsný: zůstat s kým v těsném kontakturester en rapports étroits avec qqn

výnosný: být velmi výnosnýêtre d'un grand/bon/meilleur rapport

vztah: příbuzenský vztahrapport/lien de parenté

vztah: vztah koho k čemule rapport de qqn à qqch

vztah: mít s kým napjatý vztahavoir des rapports tendus avec qqn

znalecký: práv. znalecký posudek(rapport d') expertise

kauzální: kauzální souvislost/vztahrapport causal