Hlavní obsah

jednou, jedenkrát

Číslovka

  • o počtuune foisjednou za...une fois par...pro jedenkrátpour une foisani jednoupas une seule fois

Vyskytuje se v

týž: jeden a týžpro zesílení un seul et même, toujours le même

hlt: jedním hltem, na jeden hlten une gorgée

hluchý: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

jednou: pro jedenkrátpour une fois

ještě: ještě jednouencore une fois

krásný: jednoho krásného dneun beau jour, un de ces quatre matins

kus: v jednom kusev celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débrider

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

patro: zvýšit dům o jedno patroélever la maison d'un étage

poměr: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

radost: jedna radostà faire plaisir

ráz: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

strana: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

ucho: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

vozovka: parkování po jedné straně vozovkystationnement unilatéral

za: jednou za časde temps en temps

zátah: na jeden zátahd'une seule traite

ani: ani jedenpas un, z obou ni l'un ni l'autre

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

jedno: Je mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.

: Jí je to jedno.Cela lui est égal.

runda: Ještě jednu rundu.On remet ça.

začas: jednou začasde temps en temps, de temps à autre

brdo: být na jedno brdoêtre coulé dans le même moule

dech: jedním dechemd'une (seule) traite

hrob: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombe

karta: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout

král: Byl jednou jeden král. začátek pohádekIl y avait une fois/Il était une fois un roi.

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

měřit: Dvakrát měř, jednou řež.Deux sûretés valent mieux qu'une.

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

mysl: být jedné mysli s kýmêtre du même avis que qqn

nikdy: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

paní: expr. Jedna paní povídala.On raconte que...

provaz: táhnout s kým za jeden provazêtre de mèche avec qqn

přečíst (si): přečíst co jedním dechemlire qqch d'un seul trait

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

řezat: Dvakrát měř a jednou řež.Mieux vaut prévenir que guérir.

spočítat: spočítat co na prstech jedné rukycompter qqch sur les doigts d'une main

střecha: bydlet pod jednou střechouvivre sous le même toit

šik: kráčet v jednom šikumarcher coude à coude

táhnout: táhnout s kým za jeden provazêtre du bord de qqn, être du même bord

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

vlaštovka: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

vsadit: vsadit všechno na jednu kartujouer son va-tout, risquer le tout pour le tout

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

žít: Žijeme jenom jednou.On ne vit qu'une fois.

beau: jednoho krásného dneun beau jour

chacun: jeden po druhém ne narázchacun à son tour

coup: jedním rázem, na jeden rázd'un (seul) coup

débrider: bez přestávky, v jednom kusezast. sans débrider

derrière: jít jeden za druhýmmarcher l'un derrière l'autre

dételer: pracovat v jednom kusetravailler sans dételer

et: dvacet jednavingt et un

exhausser: zvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patroexhausser une maison d'un étage

fois: jednou (jedinkrát)une (seule) fois

le, la: jeden... druhýl'un... l'autre

matin: jednoho krásného dne o budoucnostiun de ces quatre matins

rapport: v poměru jedna ku desetidans le rapport de un à dix

rare: jeden z mála, který...un des rares... qui...

seul: jedinkrát, jen jednouune seule fois

jeden, jedna, jedno: ani jeden jedinýpas un seul

simple: jedna cesta jednoduchá jízdenkaun aller simple

son, sa: jeden po druhémchacun son tour

sourd: být hluchý na jedno uchoêtre sourd d'une oreille

tiers: kdokoli, (jeden) dalšíle tiers et le quart

tout: jednou pro vždyune fois pour toutes

un: kopnout tam jednoho (panáka)s'en jeter un

unique: jeden jedinýseul et unique

contenter: spokojit se s jedním jídlem denněse contenter d'un repas par jour

cul: sex na jednu noc, úletplan cul

égal: Je mi to (úplně) jedno.Ça m'est (bien) égal.

fermer: obchod, který je jeden den v týdnu zavřenýmagasin qui ferme un jour par semaine

hic: Má to jeden háček.Il y a un hic.

plan: sex na jednu noc, úletplan cul

plus: ještě jednouune fois de plus

pot: dát si jedno (pivo)boire un pot (de bière)

redire: Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?Pouvez-vous me redire votre nom ?

stationnement: parkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovkystationnement bilatéral/unilatéral

acabit: na jedno kopytode/du même acabit

bord: být jednou nohou v hroběêtre au bord de la tombe

bouchon: To by jeden nevěřil!hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !

cadran: spát dvanáct hodin v (jednom) kusefaire le tour du cadran

cent: jedním slovem, zkrátka (a dobře)en un mot comme en cent

chat: Kdo se jednou spálil, ten i na studené fouká.Chat échaudé craint l'eau froide.

chaud: chválit i hanět jedním dechemsouffler le chaud et le froid

cinq: jedna dvě, raz dvaen cinq sec

coutume: Pro jednou nebude zle.Une fois n'est pas coutume.

cravate: dát si jednu vypít sklenkuhovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravate

cuillère: udělat co jedna dvěfaire qqch en deux coups de cuillère à pot

cuillerée: jednu lžičku za maminkuune cuillerée pour maman

dix: pro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho desethovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s

double: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

enjambée: jedním rázempřen. d'une enjambée

file: postupovat jeden za druhýmavancer en file indienne

jamais: Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!On ne sait jamais !

méfiance: Dvakrát měř, jednou řež.Méfiance est mère de sûreté.

mère: Dvakrát měř, jednou řež.La méfiance est mère de sûreté.

panier: vsadit všechno na jednu kartumettre tous ses œufs dans le même panier

pièce: být z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádnýêtre fait d'une seule pièce

pied: být jednou nohou v hroběavoir un pied dans la fosse

pierre: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire d'une pierre deux coups

pour: jednu lžičku za maminkuhovor. une cuiller pour maman

précaution: Dvakrát měř, jednou řež., Opatrnosti nikdy nezbývá.Deux précautions valent mieux qu'une.

printemps: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Une hirondelle ne fait pas le printemps.

prix: To je jedno., Vyjde to na stejno.C'est le même prix.

quatre: jednoho krásného dneun de ces quatre (matins)

queue: jeden za druhým, husím pochodemà la queue leu leu

retrouver: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.

risquer: vsadit všechno na jednu kartu, dát všechno v sázkurisquer le tout pour le tout

sac: strkat vše do jednoho pytlemettre dans le même sac

tableau: Má to jeden háček., Má to (jedinou) závadu.Il y a une ombre au tableau.

tour: jeden po druhém, po řadě, postupně, střídavětour à tour

trois: jedna dvě, raz dva, co by dupen deux temps, trois mouvements