Hlavní obsah

jedno

Příslovce

  • égal, kif-kifJe mi to jedno.Ça m'est égal., Je m'en balance.To máš jedno.C'est pareil., C'est kif-kif.

Slovní spojení

jednoaktovka jednobarevný jednobuněčný jednodomý jednoděložný jednohlas jednohlasnost jednohlasný jednohrbý jednohubka jednokolejka jednokolejný jednokomorový jednokopytník jednolitý jednomocný jednomotorový jednomyslný jednooký jednoplošník jednopokojový jednoprostorový jednoramenný jednorozměrný jednoroční jednorožec jednoručka jednorázový jednoslovný jednosměrnost jednostopý jednostrannost jednostranný jednotvárnost jednotvárný jednovaječný jednoveslice jednoválcový jednoválec jednoznačnost jednoznačný jednoúčelový

Vyskytuje se v

týž: pro zesílení un seul et même, toujours le mêmejeden a týž

hlt: en une gorgéejedním hltem, na jeden hlt

hluchý: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

jednou: pour une foispro jedenkrát

ještě: encore une foisještě jednou

krásný: un beau jour, un de ces quatre matinsjednoho krásného dne

kus: v celku, nepřetržitě d'un seul tenant, bez přestávky sans débriderv jednom kuse

následovat: se suivrenásledovat jeden za druhým

nebo: l'un ou l'autrejeden nebo druhý

patro: élever la maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro

poměr: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

radost: à faire plaisirjedna radost

ráz: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

starý: un de mes vieux amisjeden z mých starých přátel

strana: stationnement unilatéralparkování po jedné straně vozovky

ucho: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

vozovka: stationnement unilatéralparkování po jedné straně vozovky

za: de temps en tempsjednou za čas

zátah: d'une seule traitena jeden zátah

ani: pas un, z obou ni l'un ni l'autreani jeden

dva, dvě: l'un d'entre nous deuxjeden z nás dvou

jedno: Ça m'est égal., Je m'en balance.Je mi to jedno.

: Cela lui est égal.Jí je to jedno.

runda: On remet ça.Ještě jednu rundu.

začas: de temps en temps, de temps à autrejednou začas

brdo: être coulé dans le même moulebýt na jedno brdo

dech: d'une (seule) traitejedním dechem

hrob: avoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

karta: jouer son va-toutvsadit všechno na jednu kartu

král: Il y avait une fois/Il était une fois un roi.Byl jednou jeden král. začátek pohádek

kvítí: Un de perdu, dix de retrouvés.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

měřit: Deux sûretés valent mieux qu'une.Dvakrát měř, jednou řež.

moucha: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

mysl: être du même avis que qqnbýt jedné mysli s kým

nikdy: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

paní: On raconte que...expr. Jedna paní povídala.

provaz: être de mèche avec qqntáhnout s kým za jeden provaz

přečíst (si): lire qqch d'un seul traitpřečíst co jedním dechem

připalovat: fumer comme un pompierpřipalovat jednu od druhé

rána: faire coup doublepřen. zabít dvě mouchy jednou ranou

řezat: Mieux vaut prévenir que guérir.Dvakrát měř a jednou řež.

spočítat: compter qqch sur les doigts d'une mainspočítat co na prstech jedné ruky

střecha: vivre sous le même toitbydlet pod jednou střechou

šik: marcher coude à coudekráčet v jednom šiku

táhnout: être du bord de qqn, être du même bordtáhnout s kým za jeden provaz

téma: passer du coq à l'ânepřeskakovat z jednoho tématu na druhé

vlaštovka: Une hirondelle ne fait pas le printemps.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

vsadit: jouer son va-tout, risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu

vymlouvat se: se renvoyer la ballevymlouvat se jeden na druhého

žít: On ne vit qu'une fois.Žijeme jenom jednou.

beau: un beau jourjednoho krásného dne

chacun: chacun à son tourjeden po druhém ne naráz

coup: d'un (seul) coupjedním rázem, na jeden ráz

débrider: zast. sans débriderbez přestávky, v jednom kuse

derrière: marcher l'un derrière l'autrejít jeden za druhým

dételer: travailler sans dételerpracovat v jednom kuse

et: vingt et undvacet jedna

exhausser: exhausser une maison d'un étagezvýšit dům o jedno patro, přistavit k domu patro

fois: une (seule) foisjednou (jedinkrát)

le, la: l'un... l'autrejeden... druhý

matin: un de ces quatre matinsjednoho krásného dne o budoucnosti

rapport: dans le rapport de un à dixv poměru jedna ku deseti

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...

seul: une seule foisjedinkrát, jen jednou

simple: un aller simplejedna cesta jednoduchá jízdenka

son, sa: chacun son tourjeden po druhém

sourd: être sourd d'une oreillebýt hluchý na jedno ucho

tiers: le tiers et le quartkdokoli, (jeden) další

tout: une fois pour toutesjednou pro vždy

un: s'en jeter unkopnout tam jednoho (panáka)

unique: seul et uniquejeden jediný

contenter: se contenter d'un repas par jourspokojit se s jedním jídlem denně

cul: plan culsex na jednu noc, úlet

égal: Ça m'est (bien) égal.Je mi to (úplně) jedno.

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

hic: Il y a un hic.Má to jeden háček.

plan: plan culsex na jednu noc, úlet

plus: une fois de plusještě jednou

pot: boire un pot (de bière)dát si jedno (pivo)

redire: Pouvez-vous me redire votre nom ?Můžete mi ještě jednou říct vaše jméno?

stationnement: stationnement bilatéral/unilatéralparkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovky

acabit: de/du même acabitna jedno kopyto

bord: être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

jeden, jedna, jedno: pas un seulani jeden jediný

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

cadran: faire le tour du cadranspát dvanáct hodin v (jednom) kuse

cent: en un mot comme en centjedním slovem, zkrátka (a dobře)

chat: Chat échaudé craint l'eau froide.Kdo se jednou spálil, ten i na studené fouká.

chaud: souffler le chaud et le froidchválit i hanět jedním dechem

cinq: en cinq secjedna dvě, raz dva

coutume: Une fois n'est pas coutume.Pro jednou nebude zle.

cravate: hovor. s'en jeter un (verre) derrière la cravatedát si jednu vypít sklenku

cuillère: faire qqch en deux coups de cuillère à potudělat co jedna dvě

cuillerée: une cuillerée pour mamanjednu lžičku za maminku

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset

double: faire coup doublezabít dvě mouchy jednou ranou

enjambée: přen. d'une enjambéejedním rázem

file: avancer en file indiennepostupovat jeden za druhým

jamais: On ne sait jamais !Nikdy nevíš!, Jeden nikdy neví!

méfiance: Méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

mère: La méfiance est mère de sûreté.Dvakrát měř, jednou řež.

panier: mettre tous ses œufs dans le même paniervsadit všechno na jednu kartu

pièce: être fait d'une seule piècebýt z jednoho kusu, přen. být přímý, být těžkopádný

pied: avoir un pied dans la fossebýt jednou nohou v hrobě

pierre: faire d'une pierre deux coupszabít dvě mouchy jednou ranou

pour: hovor. une cuiller pour mamanjednu lžičku za maminku

précaution: Deux précautions valent mieux qu'une.Dvakrát měř, jednou řež., Opatrnosti nikdy nezbývá.

printemps: Une hirondelle ne fait pas le printemps.Jedna vlaštovka jaro nedělá.

prix: C'est le même prix.To je jedno., Vyjde to na stejno.