Hlavní obsah

ona

Zájmeno

  • elleTo je pro ni překvapení.C'est une surprise pour elle.

Vyskytuje se v

on, ona, ono: onoce, il

onen: ten - onen, tento - onenjeden - druhý l'un... l'autre

ten, ta, to: ten - onen, ten - tenjeden - druhý qui... qui, tel... tel, telle... telle

tento: tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamtenbližší ze dvou celui-ci - celui-là, celle-ci - celle-là

dálka: To je dálka.Il y a loin.

dávno: Je tomu už dávno, co...Il y a beau temps que...

dnes: Kolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?

dnešek: To je pro dnešek vše. při zakončení přednášky ap.C'est tout pour aujourd'hui.

dobrák: Je to dobrák od kosti.hovor. Il est bon comme la romaine.

excelence: Vaše/Jeho ExcelenceVotre/Son Excellence

fantazie: jeho bujná fantazieson imagination luxuriante

holka: To už je velká holka. iron.C'est une grande gosse.

chlap: To je ohromný chlap.C'est un type terrible.

ještě: Je ještě mladý.Il est (encore) jeune.

jídlo: jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclus

jiná: To je jiná!C'est une autre paire de manches!

jistý: Jisté je, že...Il est sûr que...

kdokoli: Ať je to kdokoli(v).Qui que ce soit.

kolik: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

kolikátý: Kolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?

královský: Jeho královská VýsostSon Altesse Royale

krocan: Je rudý jako krocan.Il est rouge comme un coq.

ledovec: Je to jen špička ledovce.Ce n'est que la partie visible de l'iceberg.

legrace: Je lidem pro legraci.Il est la risée de tous.

maličkost: To je maličkost.C'est la moindre des choses.

mastný: To je mastný.Ça douille.

milost: jeho/Vaše (královská) Milost(i)Sa/Votre Majesté

možnost: v rámci jeho možnostídans la mesure de ses possibilités

načase: Je načase udělat co.Il est temps de faire qqch.

některý: někteří z nichcertains d'entre/parmi eux

ohromný: To je ohromný chlap.C'est un type terrible.

opravdový: To je opravdová nula.C'est une vraie nullité.

osud: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

pakovat se: (Vy)Pakujte ho!Faites-le déguerpir !

paličák: Je to paličák.C'est une tête de cochon/lard/mule/pioche.

po: Je po všem.C'en est fait.

pohled: Je to úhel pohledu.C'est une façon de voir.

ponechat: ponechat koho jeho osuduabandonner qqn à son sort

potřeba: udělat, co je potřebafaire le nécessaire

poušť: bibl., přen. To je hlas volajícího na poušti.Il prêche dans le désert.

pryč: Je osm pryč.Il est huit heures passées.

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

služba: zaplatit komu za jeho službypayer qqn pour ses services

sucho: přen. Je to v suchu.L'affaire est dans le sac.

šance: jeho životní šancechance de sa vie

šíleně: hovor. To je šíleně drahé.C'est fou ce que c'est cher.

téct: Teče mu z nosu.Son nez coule.

tma: Je tma jako v pytli.Il fait noir comme dans un four.

udělání: Je to jako z udělání.C'est comme fait exprès., C'est comme si c'était exprès.

uhodit: expr. Je to prašť jak uhoď.C'est du kif.

vsuchu: Je to v suchu.C'est cuit.

vtip: Jeho řeč srší vtipem.Sa conversation étincelle d'esprit.

výsost: Jeho královská VýsostSon Altesse royale

závažný: To je závažný problém.C'est un grave problème.

ale: Nebyl jsem to já, ale on.C'était pas moi, mais lui.

: Řekni mu, ať mi zavolá.Dis-lui de m'appeler.

blbě: Je mi blbě.J'ai mal au cœur., J'ai envie de vomir.

blízko: Je tady někde blízko benzínka?Il y a une station d'essence près d'ici ?

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Où est l'hôpital le plus proche ?

být: Kolik je hodin?Quelle heure est-il ?

co: Co je to?Qu'est-ce que c'est ?

čí: Čí je to auto?À qui est cette voiture ?

daleko: Je to odsud daleko?C'est loin d'ici ?

dařit se: Daří se mu dobře.Il va bien.

dobrota: To je dobrota!C'est délicieux !

dovolený: Je to dovolené?(Est-ce que) C'est permis ?

drsný: To je drsný!C'est trop mortel (ça) !

druhý: Je půl druhé.Il est une heure et demie.

dusno: Je dusno.Il fait lourd/étouffant.

fuk: Je mi to fuk.Ça m'est égal.

hanba: Je to hanba.C'est une honte.

hezky: Je hezky.Il fait beau., Le temps est au beau.

hezký: To je od vás hezké.C'est gentil à vous.

hladový: Je hladová.Elle a faim.

ho: Vidíš to auto? – Vidím ho.Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.

jeho, její, jejich: jehomanželka sa femme