Hlavní obsah

blízko

Předložka

  • čeho près, à proximité de qqchsedět blízko dveříêtre assis près de la portebýt blízko zkázyêtre au bord de l'abîme

Vyskytuje se v

blízký: Blízký východProche-Orient

blízký: blízký příbuznýproche parent

blízký: být si velmi blízký s kýmêtre intime avec qqn

blíže: blíže neurčenýillimité/-ée, indéfini/-ie

blíže: blíže určitspécifier

příbuzný: blízký příbuznýproche parent

v, ve: v nejbližší doběsous peu

blízký: Kde je nejbližší nemocnice?Où est l'hôpital le plus proche ?

určit: blíže určitspécifier

avenir: dans un proche avenirv blízké budoucnosti

indéterminé: pour une cause indéterminéez blíže neurčeného důvodu

intime: être intime avec qqnbýt si velmi blízký s kým

près: tout prèshned vedle, zcela blízko

près: regarder de prèsdívat se z blízka

près: être près de faire qqchbýt blízko čemu

proche: Proche-OrientBlízký východ

près: près d'iciblízko odtud

récent: ling. passé récentblízká minulost

ordonné: Charité bien ordonnée commence par soi-même.Bližší košile než kabát.