Hlavní obsah

druhý

Číslovka

  1. (v pořadí) second/-onde, deuxièmeJe půl druhé.Il est une heure et demie.mat. druhá mocnina(nombre) carré mza druhé při výčtudeuxièmement, secundo
  2. (nižšího stupně) second/-onde, deuxième
  3. (následující) suivant/-ante
  4. (opačný) autredruhé pohlavíl'autre sexe
  5. (jiný) autre
  6. (druzí) d'autres, les autres
  7. (nově získaný, náhradní) deuxième
  8. (k vyjádření vzájemnosti ap.) autre

Vyskytuje se v

diktát: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

máma: být komu druhou mámouêtre une seconde maman pour qqn

milovat se: milovat se jako dvě hrdličkyfiler le parfait amour

mince: druhá strana mince přen.revers de la médaille

následovat: následovat jeden za druhýmse suivre

nebo: jeden nebo druhýl'un ou l'autre

někdo: někdo druhýquelqu'un d'autre

oba, obě: oba dva(tous) les deux

období: období mezi dvěma světovými válkamientre-deux-guerres

odmocnit: odmocnit na druhouextraire une racine carrée

pád: první/druhý/třetí/čtvrtý/pátý/šestý/sedmý pádnominatif /génitif /datif /accusatif /vocatif /locatif /instrumental

povýšit: mat. povýšit číslo na druhouélever un nombre à la seconde puissance

pravoúhlý: dvě pravoúhlé přímkydeux droites orthogonales

ročník: student druhého ročníkuétudiant de deuxième année

rozdělit se: rozdělit se na dvě částise dédoubler

strana: po obou stranách oboustranněrecto verso

stupeň: mít popáleniny prvního/druhého stupněêtre brûlé au premier/second degré

třída: cestovat první/druhou třídouvoyager en première/deuxième (classe)

týden: před dvěma týdnyil y a quinze jours

tým: zápas dvou týmůmatch entre deux équipes

válka: první/druhá světová válkaPremière/Seconde Guerre mondiale

vozovka: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

západ: zavřít na dva západyfermer à double tour

ale: ale na druhé straněmais d'autre part

být: Jsou dvě možnosti.Il existe deux possibilités.

deci: jít na dvě deci vínaaller boire un verre de vin

dva, dvě: jeden z nás dvoul'un d'entre nous deux

každý: každý druhý denun jour sur deux

kolem: kolem druhé hodinyvers deux heures

léto: před dvěma letyil y a deux ans

na: na druhou/třetíau carré/cube

o: byt o dvou pokojíchappartement de deux pièces

odmocnina: druhá odmocninacarré , racine carrée

osoba: stůl pro dvě osobytable pour deux (personnes)

po: po dvoudeux par deux

sto: dvě stědeux cents

víc: hra pro dva a více hráčůjeu pour deux joueurs ou plus

vysoký: Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.

za: jeden za druhýml'un après l'autre, l'un derrière l'autre

zamluvit: zamluvit si dvě místa v restauraciretenir deux couverts au restaurant

barikáda: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

hrdlička: (dvě) hrdličky milenecký pártourtereaux

jeden, jedna, jedno: jedna dvě hneden cinq sec

kůrka: Všude chleba o dvou kůrkách.Chaque vin a sa lie.

mezi: být mezi dvěma ohniêtre pris entre deux feux

mlýnský: být mezi dvěma mlýnskými kamenyêtre entre le marteau et l'enclume

moucha: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

připalovat: připalovat jednu od druhéfumer comme un pompier

rána: přen. zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

sedět: sedět na dvou židlíchavoir plusieurs casquettes

sloužit: Dvěma pánům nelze sloužit.Nul ne peut servir deux maîtres à la fois.

táhnout: Ve dvou se to lépe táhne.À deux, c'est toujours mieux.

téma: přeskakovat z jednoho tématu na druhépasser du coq à l'âne

umocnit: umocnit na druhou/třetíélever au carré/cube

vymlouvat se: vymlouvat se jeden na druhéhose renvoyer la balle

zároveň: Nelze sedět na dvou židlích zároveň.Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois., On ne peut pas avoir plusieurs casquettes.

želízko: mít v ohni dvě želízkaavoir deux fers au feu

židle: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises

bilatéral: parkování po obou stranách vozovkystationnement bilatéral

carré: druhá mocnina, dvojmocninanombre carré

chacun: jeden po druhém ne narázchacun à son tour

couple: dvě hodinycouple d'heures

cours: druhá a třetí třídacours élémentaire

cube: dvě na třetídeux au cube

cycle: první/druhý stupeňpremier/second cycle

démon: druhá mízale démon de midi

derrière: jít jeden za druhýmmarcher l'un derrière l'autre

dictée: udělat dvě chyby v diktátufaire deux fautes dans sa dictée

distinction: rozlišit dvě věcifaire la distinction entre deux choses

double: dvě jedničky v dominudouble as

fille: druhá/nejmladší dcerafille cadette

indécis: váhat mezi dvěma řešenímidemeurer indécis entre deux solutions

jeunesse: druhá míza, druhé mládíseconde jeunesse

le, la: jeden... druhýl'un... l'autre

main: obratem ruky, raz dvaen un tour de main

manger: jíst za dvamanger comme quatre

par: jinudy, jinou cestou, na druhé straně, ostatněpar ailleurs

part: z obou stran, na obou stranáchde part et d'autre

partout: čtyřicet oba v tenisequarante partout

quarante: druhá světová válkaguerre de 40

quinze: čtrnáct dnů, dva týdnyquinze jours

racine: druhá odmocninaracine carrée

recto: po obou stranách, oboustranněrecto verso

second: z druhé rukyde seconde main

soi: druhé jáun autre soi-même

druhý: mat. druhá mocnina(nombre) carré

son, sa: jeden po druhémchacun son tour

subito: naráz, najednou, raz dva, hnedsubito presto

tout: oba (dva)tous (les) deux

autre: z druhé stranyd'un autre côté

bloquer: spojit dva odstavcebloquer deux paragraphes

coudre: sešít dva kousky látkycoudre deux morceaux de tissu

deux: obě dvě očiles deux yeux

en: každé dvě hodinyde deux heures en deux heures

lequel: Který z těch dvou vyhraje?Lequel des deux gagnera ?

paralysé: ochrnutý na obě nohyparalysé des deux jambes

pour: na dva rokypour deux ans

soutenir: Dvě strany se rozhodly podpořit tohoto kandidáta.Deux partis ont décidé de soutenir ce candidat.

stationnement: parkování po obou stranách vozovky/po jedné straně vozovkystationnement bilatéral/unilatéral

assis: sedět na dvou židlíchêtre assis entre deux chaises

barrière: být na druhé straně barikádyêtre de l'autre côté de la barrière

bouchée: pracovat za dvamettre les bouchées doubles

casquette: sedět na dvou židlíchavoir plusieurs casquettes

chaise: sedět na dvou židlíchse trouver/être assis entre deux chaises, fam. être/avoir le cul entre deux chaises

cinq: jedna dvě, raz dvaen cinq sec

coup: zabít dvě mouchy jednou ranoufaire coup double

coutume: Zvyk je druhá přirozenost.Coutume est une seconde nature.

cuillère: udělat co jedna dvěfaire qqch en deux coups de cuillère à pot

cul: sedět (zadkem) na dvou židlíchavoir le cul entre deux chaises

de: po obou stranáchde-ci de-là

feu: mít dvě želízka v ohniavoir deux fers au feu

file: postupovat jeden za druhýmavancer en file indienne

filer: milovat se jako dvě hrdličkyiron. filer le parfait amour

four: Nelze být na dvou místech zároveň.On ne peut être à la fois au four et au moulin.

lièvre: dělat dvě věci najednoucourir deux lièvres à la fois