Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • (před substantivem) tout, chaque(bez substantiva) tout le monde, chacun/chacune(jakýkoli) n'importe quelkaždý druhý denun jour sur deuxpro každý případà tout hasardv každém případěde toute façonVlak jezdí každý den.Le train circule tous les jours.každý z náschacun d'entre nous

Vyskytuje se v

čtvrtek: každý čtvrtekle jeudi

hodina: každou hodinutoutes les heures

ohled: v každém ohleduà tous (les) égards

okamžik: každým okamžikemd'un moment à l'autre

počasí: za každého počasípar n'importe quel temps

příležitost: při každé příležitosti každou chvílià tout propos

za: dělat co za každou cenufaire qqch à tout prix

nás: každý z náschacun d'entre nous

odpoledne: každé odpolednetous les après-midi

trknout: To trkne každého!Cela saute aux yeux !

za: za každého počasípar n'importe quel temps

se, si: Jsou každou chvíli v sobě.Ils se chamaillent tout le temps.

strůjce: každý svého štěstí strůjcemchacun est l'auteur de son destin/l'artisan de sa fortune

štěstí: Každý svého štěstí strůjcem.Chacun est l'artisan de sa fortune.

cas: en tout casv každém případě

égard: à tous (les) égardsv každém ohledu, po všech stránkách

façon: de toute façonv každém případě za jakýchkoli okolností

instant: à chaque instantkaždou chvíli, stále, pořád

pas: à chaque pasna každém kroku, každou chvíli

tout: tout le mondevšichni (lidé), každý

tout: tous les jourskaždý den

tout: tous les matinskaždé ráno

tout: tous les premiers vendredis de chaque moiskaždý první pátek v měsíc

tout: en tout casv každém případě

valoir: vaille que vaillestůj co stůj, za každou cenu

comporter: Toute règle comporte des exceptions.Každé pravidlo připouští výjimky.

en: de deux heures en deux heureskaždé dvě hodiny

le, la: Le dimanche, je déjeune chez mes parents.Každou neděli obědvám u rodičů.

quart: tous les quarts d'heurekaždou čtvrthodinu

regarder: regarder à la dépensepočítat každou korunu

ressusciter: La nature ressuscite à chaque printemps.Každé jaro se příroda probouzí k životu.

sortir: Nous sortons tous les soirs.Každý večer někam jdeme.

avidité: Ils l'écoutaient avec avidité.Hltali každé jeho/její slovo.

cause: en tout état de causeať je tomu jakkoli, v každém případě

chacun: Chacun pour soi et Dieu pour tous.Každý sobě, pánbůh všem.

charbonnier: Charbonnier est maître dans sa maison.Doma je každý svým pánem.

chat: La nuit tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

commencement: Il y a un commencement à tout.Učený z nebe nespadl., Každý začátek je těžký.

fête: Ce n'est pas tous les jours fête.Není každý den svátek.

habit: L'habit ne fait pas le moine.Zdání klame., Ne každý mnich, kdo kutnu nosí.

minute: d'une minute à l'autreco nevidět, každým okamžikem

nuit: La nuit, tous les chats sont gris.Potmě každá kráva černá.

ongle: jusqu'au bout des ongleskaždým coulem, vrchovatě

pour: Chacun pour soi et Dieu pour tous.Každý sobě, pánbůh všem.

rue: à tous les coins de ruena každém rohu všude

tout: toutes les cinq minuteskaždou chvíli