Hlavní obsah

pohled

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (podívání se) regard m, vue f(krátký) coup m d'œilpronikavý pohledvue f perçanteživý pohledregard m vif
  2. (podívaná) vue f, spectacle m(z určité vzdálenosti) perspective fpříjemný na pohledagréable à voir
  3. (hledisko, postoj) point m de vue, façon f de voir, aspect m, vue fJe to úhel pohledu.C'est une façon de voir.na první pohledau premier aspect
  4. (pohlednice) carte f (postale)

Vyskytuje se v

sklouznout: sklouznout zrakem, sklouznout pohledem, sklouznout okempodívat se glisser

celkový: celkový pohledvue générale

láska: láska na první pohledcoup de foudre

perspektiva: pohled z ptačí perspektivyvue aérienne, vue à vol d'oiseau

pronikavý: pronikavý pohledvue perçante

přejíždět: přejíždět pohledem po čempromener son regard sur qqch

skelný: skelný pohledregard vitreux

zoufalý: zoufalý pohledregard éperdu

kosý: kosý pohledregard oblique

setkat se: Jejich pohledy se setkaly.Leurs regards se sont croisés.

zabloudit: zabloudit pohledem k oknulaisser tomber son regard sur la fenêtre

zabodnout: zabodnout pohled do koho/čehoplanter son regard sur qqn/qqch

zamilovat se: zamilovat se do koho na první pohledavoir un coup de foudre pour qqn

zavadit: zavadit pohledem/očima o koho/cojeter un coup d'œil sur qqn/qqch

zmrazit: zmrazit koho pohledemjeter un regard glacial sur qqn

aspect: au premier aspectna první pohled

coup: coup de foudreúder blesku, přen. láska na první pohled

déshabiller: déshabiller qqn du regardsvlékat koho pohledem

errant: regard erranttěkavý pohled

façon: C'est une façon de voir.Je to úhel pohledu.

général: vue généralecelkový pohled

inquisiteur: přen. regard inquisiteurzkoumavý pohled

jauger: jauger qqn d'un coup d'œilodhadnout koho na první pohled

regard: au premier regardna první pohled

sens: en un sensz určitého pohledu, v určitém smyslu

vivant: regard vivantvýrazný pohled

vue: point de vueúhel pohledu

assassiner: assassiner qqn du regardvraždit koho pohledem

darder: darder sur qqn un regard furieuxprobodnout koho pohledem

dérober: se dérober aux regardsvyhýbat se pohledům

éperdu: regard éperduzoufalý pohled

planter: planter ses yeux sur qqnupřít pohled na koho

brûlant: regard brûlantspalující pohled

caresser: přen. caresser qqn/qqch du regardpohladit koho/co pohledem

coulisse: regard en coulissepostranní pohled

doux: faire les yeux douxvrhat zamilované pohledy

fusiller: hovor. fusiller qqn du regardprobodávat koho pohledem

pénétrant: regard pénétrantpronikavý pohled