Hlavní obsah

vzhled

Vyskytuje se v

k, ke, ku: vzhledem k čemuvu qqch

vznešený: vznešený vzhledair de majesté

futuristický: futuristický vzhled čehoapparence futuriste de qqch

vzhledem k: Vzhledem k tomu, že...Étant donné que..., Vu que...

aspect: muž nuzného vzhleduhomme d'aspect misérable

fonction: vzhledem, se zřetelem, ve vztahu k čemu, v závislosti na čemen fonction de qqch

vue: vzhledem k čemuen vue de qqch

entretenir: pečovat o svůj pěkný vzhledentretenir sa beauté