Hlavní obsah

fonction [fɔ̃ksjɔ̃]

Vyskytuje se v

accroissement: míra narůstání funkcemat. taux d'accroissement d'une fonction

circulaire: cyklometrická funkcemat. fonction circulaire

croissant: neklesající funkcemat. fonction croissante

décroissant: klesající funkcemat. fonction décroissante

dérivé: derivovaná funkcemat. fonction dérivée

impair: lichá funkcemat. fonction impaire

inverse: inverzní funkce/operacefonction/opération inverse

martial: skladování železa v játrechfonction martiale

périodique: periodická funkcemat. fonction périodique

primitif: primitivní funkcemat. (fonction) primitive

symétrique: symetrická funkcefonction symétrique

définition: definiční obor funkceensemble/domaine de définition d'une fonction

discontinu: nespojitá funkcemat. fonction discontinue

funkční: funkční obdobídurée de fonction, politika durée du mandat

logaritmický: logaritmická funkcefonction logarithmique

lomený: lomená funkcefonction fractionnaire

maximum: mat. maximum funkcemaximum d'une fonction

minimum: mat. minimum funkceminimum d'une fonction

spojitý: mat. spojitá funkcefonction continue

funkce: být zbaven funkceêtre relevé de ses fonctions

fonction: vzhledem, se zřetelem, ve vztahu k čemu, v závislosti na čemen fonction de qqch