Hlavní obsah

situation [sitɥasjɔ̃]

Sloveso

Vyskytuje se v

explosif: situation explosivenapjatá situace

issue: situation sans issuebezvýchodná situace

remédier: remédier à cette situationzjednat nápravu (situace)

assis: situation assisestálá situace

hodnotit: hodnotit situacifaire le bilan de la situation

choulostivý: choulostivá situacesituation délicate

napjatý: napjatá situacesituation tendue

odhad: odhad situaceappréciation de la situation

paradoxní: být v paradoxní situaciêtre dans une situation paradoxale

podřízený: držet koho v podřízeném postavenímaintenir qqn dans une situation d'infériorité

poměr: rodinné poměrysituation de famille

situace: (z)hodnotit situacifaire le bilan de la situation

situace: zvládnout situacidominer la situation

východisko: najít východisko z obtížné situacetrouver une issue à une situation

jenž: situace, v níž jsme se ocitlisituation dans laquelle on s'est trouvé

neudržitelný: neudržitelná situacesituation intenable

pán: být pánem situaceêtre maître de la situation