Hlavní obsah

très [tʀε]

Vyskytuje se v

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

femme: Elle est très femme.Je velmi ženská.

mêlé: société très mêléevelmi různorodá společnost

bien: C'est quelqu'un de (très) bien.To je (opravdu) někdo.

mention: mention passable/assez bien/bien/très biendostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známka

ample: C'est un sujet très ample.To je velmi obšírné téma.

catholique: affaire pas très catholiquepochybná záležitost

commerçant: Elle est très commerçante.Má obchodního ducha.

peu: hovor. très peu pour moikdepak, ani nápad, ale kde

propre: affaire pas très proprene příliš čistá záležitost

pokročilý: nemoc ve velmi pokročilém stadiumaladie à un stade très avancé

program: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

různorodý: velmi různorodá společnostsociété très mêlée

tajný: přísně tajnýtrès secret

trám: expr. mít žízeň jako trámavoir très soif

vyznamenání: prospěl s vyznamenáním ve školereçu avec mention (très bien)

ženský: Je velmi ženská.Elle est très femme.

hodně: hodně brzotrès tôt

jednička: Dostal jsem jedničku.J'ai eu la mention très bien.

laskavý: To je od vás velmi laskavé.C'est très gentil de votre part.

milý: To je od vás velice milé.C'est très gentil de votre part/à vous.

naspěch: mít velmi naspěchêtre très pressé

nějak: Je mi nějak divně.Je ne me sens pas très bien.

těsně: těsně vedletrès près, juste à côté

vidět: Velmi rád vás opět vidím.Je suis très heureux de vous revoir.

vyjádřit se: Vyjádřil se úplně jasně.Il a été très net.

dláždit: Ten může penězi dláždit.Il est très argenté.

dostat se: dostat se z nejhoršíhose tirer d'un très mauvais pas

přitahovat: Ona ho velmi přitahuje.Il est très attiré par elle.

spočítat: přen. snadno si co spočítatdeviner qqch très facilement