Hlavní obsah

très [tʀε]

Vyskytuje se v

calendrier: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

classe: Il a de la classe/est très classe.Je šik. o lidech

femme: Elle est très femme.Je velmi ženská.

mêlé: société très mêléevelmi různorodá společnost

bien: C'est quelqu'un de (très) bien.To je (opravdu) někdo.

mention: mention passable/assez bien/bien/très biendostatečná/dobrá/velmi dobrá/výborná známka

ample: C'est un sujet très ample.To je velmi obšírné téma.

catholique: affaire pas très catholiquepochybná záležitost

commerçant: Elle est très commerçante.Má obchodního ducha.

peu: hovor. très peu pour moikdepak, ani nápad, ale kde

propre: affaire pas très proprene příliš čistá záležitost

pokročilý: maladie à un stade très avancénemoc ve velmi pokročilém stadiu

program: avoir un calendrier très chargémít nabitý program

různorodý: société très mêléevelmi různorodá společnost

tajný: très secretpřísně tajný

trám: avoir très soifexpr. mít žízeň jako trám

vyznamenání: reçu avec mention (très bien)prospěl s vyznamenáním ve škole

ženský: Elle est très femme.Je velmi ženská.

hodně: très tôthodně brzo

jednička: J'ai eu la mention très bien.Dostal jsem jedničku.

laskavý: C'est très gentil de votre part.To je od vás velmi laskavé.

milý: C'est très gentil de votre part/à vous.To je od vás velice milé.

naspěch: être très pressémít velmi naspěch

nějak: Je ne me sens pas très bien.Je mi nějak divně.

těsně: très près, juste à côtétěsně vedle

vidět: Je suis très heureux de vous revoir.Velmi rád vás opět vidím.

vyjádřit se: Il a été très net.Vyjádřil se úplně jasně.

dláždit: Il est très argenté.Ten může penězi dláždit.

dostat se: se tirer d'un très mauvais pasdostat se z nejhoršího

přitahovat: Il est très attiré par elle.Ona ho velmi přitahuje.

spočítat: deviner qqch très facilementpřen. snadno si co spočítat

très: C'est très clair.Je to naprosto jasné.