Hlavní obsah

faux [foˌ fos]

Podstatné jméno ženské

Vyskytuje se v

inscrire: s'inscrire en fauxcontre qqch (právně) popírat platnost čeho

jeton: faux jetonfalešník

monnaie: fausse monnaiefalešné peníze

pas: faux pasklopýtnutí, chybný krok, přen. faux pas

platane: faux platane(javor) klen

pli: (faux) plizáhyb, fald

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

sonner: sonner fauxznít falešně

témoignage: faux témoignagekřivá výpověď, křivé svědectví

alerte: fausse alerte falešný poplach

ami: ling. faux ami zrádné slovo slovo, které má podobnou formu jako určité slovo v cizím jazyce, ale má jiný význam

bourdon: faux bourdontrubec

bruit: faux bruitfalešná zpráva

cil: faux cilsumělé řasy

couche: fausse couchepotrat

frais: faux fraisnepředvídané náklady

humilité: fausse humilitéfalešná skromnost

passer: passer une fausse pièceudat falešnou minci

penser: penser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávně

poivrier: faux poivriermnišský pepř drmek obecný

porter: porter à fauxnebýt podepřen, volně přečnívat

prophète: faux prophètefalešný prorok, podvodník

route: faire fausse routezabloudit

chanter: chanter juste/fauxzpívat čistě/falešně

bond: faire faux bond à qqnnechat koho na holičkách

cul: hovor. faux cul= pokrytec

jour: faux jouršpatné světlo/osvětlení

domněnka: mylná domněnkasupposition fausse

falešný: falešný svědek křivýfaux témoin

křivý: křivé obviněnífausse accusation

křivý: křivé svědectvífaux témoignage

muchomůrka: muchomůrka červenáfausse oronge

nota: falešná notanote fausse

odbarvený: odbarvená blondýnahovor. une fausse blonde

odhad: špatný odhad vzdálenostifausse appréciation de la distance

peníze: falešné penízefausse monnaie

planý: planý poplachfausse alarme

poplach: planý poplachfausse alarme

prorok: falešný prorokfaux prophète

předpoklad: neoprávněný předpokladfausse supposition

přísaha: práv. křivá přísahafaux serment, parjure

přísahat: křivě přísahatfaire un faux serment, se parjurer

stud: falešný studfausse pudeur

svědectví: křivé svědectvífaux témoignage

špatný: poskytnout špatnou informacidonner un faux renseignement

umělý: umělé zubydents artificielles, fausses dents

zpráva: falešná zprávafaux bruit, fausse nouvelle

zubatá: zubatá s kosouFaucheuse , Mort portant sa faux

faux pas: dopustit se faux pascommettre un faux pas

falešný: falešný jako kočkafaux comme un jeton