Hlavní obsah

nepravý

Vyskytuje se v

pravá: vykročit pravoupartir du pied droit

pravidlo: motor. pravidlo pravé rukypriorité à droite

pravý: úder pravou v rohovánícoup droit

slovo: v pravém slova smyslu přesně řečenoproprement dit

smysl: v pravém slova smyslupar excellence

strana: pravá strana jevištěcôté cour

tvář: ukázat svoji pravou tvářse montrer sous son vrai jour

věc: nazývat věci pravým jménemappeler les choses par leur nom

vykročit: vykročit pravou nohoupartir du pied droit

hemisféra: anat. pravá/levá hemisféra mozkováhémisphère cérébral droit/gauche

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelangle aigu/obtus/droit/plat

jméno: naz(ý)vat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

nazývat: nazývat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

pojmenovat: pojmenovat věci pravými jményappeler les choses par leur nom

popadnout: popadnout co za pravý konecsaisir qqch par le bon bout

přijít: přijít v pravý čas o události řízené osudemvenir à son jour et à son heure

ukázat: ukázat svou pravou tvářmontrer son vrai visage

uvést: uvést co na pravou míruramener qqch à ses justes proportions

vidět: vidět co v pravém světlevoir qqch sous son vrai jour

vzít: vzít co za pravý/správný konectenir le bon bout de qqch