Hlavní obsah

chanter [ʃɑ̃te]

Vyskytuje se v

accompagnement: chanter sans accompagnementzpívat bez doprovodu

gosier: chanter à plein gosierzpívat z plna hrdla

canon: chanter qqch en canonzpívat co jako kánon

plíce: chanter à pleins poumonszpívat z plných plic

svůj, svá, své, svoje: chanter toujours la même chansonvést stále svou

který: Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.Zazpívala všechny písně, které uměla.

chanter: chanter juste/fauxzpívat čistě/falešně