Hlavní obsah

faussement [fosmɑ̃]

Odvozená slova

faux

Vyskytuje se v

faux: à fauxnepřesně

inscrire: s'inscrire en fauxcontre qqch (právně) popírat platnost čeho

jeton: faux jetonfalešník

monnaie: fausse monnaiefalešné peníze

pas: faux pasklopýtnutí, chybný krok, přen. faux pas

platane: faux platane(javor) klen

pli: (faux) plizáhyb, fald

porte-à-faux: en porte-à-fauxpřečnívající, letmo uložený, letmý

sonner: sonner fauxznít falešně

témoignage: faux témoignagekřivá výpověď, křivé svědectví

alerte: fausse alerte falešný poplach

ami: ling. faux ami zrádné slovo slovo, které má podobnou formu jako určité slovo v cizím jazyce, ale má jiný význam

bourdon: faux bourdontrubec

bruit: faux bruitfalešná zpráva

cil: faux cilsumělé řasy

couche: fausse couchepotrat

frais: faux fraisnepředvídané náklady

humilité: fausse humilitéfalešná skromnost

passer: passer une fausse pièceudat falešnou minci

penser: penser juste/fauxuvažovat/usuzovat správně/nesprávně

poivrier: faux poivriermnišský pepř drmek obecný

porter: porter à fauxnebýt podepřen, volně přečnívat

prophète: faux prophètefalešný prorok, podvodník

route: faire fausse routezabloudit

chanter: chanter juste/fauxzpívat čistě/falešně

bond: faire faux bond à qqnnechat koho na holičkách

cul: hovor. faux cul= pokrytec

jour: faux jouršpatné světlo/osvětlení

domněnka: supposition faussemylná domněnka

falešný: faux témoin falešný svědek křivý

křivě: calomnier, accuser faussementkřivě obvinit

křivý: fausse accusation křivé obvinění

muchomůrka: fausse oronge muchomůrka červená

nota: note faussefalešná nota

odbarvený: hovor. une fausse blondeodbarvená blondýna

odhad: fausse appréciation de la distancešpatný odhad vzdálenosti

peníze: fausse monnaie falešné peníze

planý: fausse alarme planý poplach

poplach: fausse alarme planý poplach

prorok: faux prophète falešný prorok

předpoklad: fausse supposition neoprávněný předpoklad

přísaha: faux serment, parjure práv. křivá přísaha

přísahat: faire un faux serment, se parjurerkřivě přísahat

stud: fausse pudeurfalešný stud

svědectví: faux témoignagekřivé svědectví

špatný: donner un faux renseignementposkytnout špatnou informaci

umělý: dents artificielles, fausses dents umělé zuby

zpráva: faux bruit, fausse nouvellefalešná zpráva

zubatá: Faucheuse , Mort portant sa fauxzubatá s kosou

faux pas: commettre un faux pasdopustit se faux pas