Hlavní obsah

beaucoup [boku]

Vyskytuje se v

près: à beaucoup près(ani) zdaleka

trop: beaucoup trop(až) příliš mnoho

apprendre: Il a encore beaucoup à apprendre.Má se ještě hodně co učit.

dík: Merci beaucoup.Díky moc.

hodně: beaucoup de mondehodně lidí

pobízet: ne pas se faire beaucoup priernedat se pobízet

povyk: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

mnohem: Je me sens beaucoup mieux.Je mi mnohem lépe.

mnohý: beaucoup d'entre euxmnozí z nich

peníze: J'ai peu/beaucoup d'argent.Mám málo/hodně peněz.

mnoho: beaucoup de bruit pour rienmnoho povyku pro nic

popsat: consommer beaucoup de papierpopsat mnoho papíru

požadavek: exiger beaucoup de qqnklást na koho velké požadavky

protlouct se: avoir beaucoup de peine à passer son baccalauréatprotlouct se k maturitě

uplynout: Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts.Uplynulo už hodně vody.

beaucoup: de beaucoupo mnoho, značně, zdaleka