Hlavní obsah

baser [bɑze]

Vyskytuje se v

base: de basezákladní

base: sur la base deqqch na základě čeho

base: baseszáklady

base: à base deqqch na bázi čeho

base: base de donnéesdatabáze, báze dat

camp: camp de basezákladní tábor

aérien: base aérienneletecká základna

base: établir/poser/jeter les bases de qqchpoložit základy, vytvořit předpoklady

base: être à la base de qqchbýt základem čeho

base: salaire de baseminimální mzda

impôt: base de l'impôtdaňový základ

numération: numération à base 2dvojková soustava

salaire: salaire de basezákladní mzda

produit: produit de basesurovina

báze: na bázi čehoà base de qqch

daňový: daňový základbase de l'impôt, base d'imposition

potrava: základní složky lidské potravyéléments de base de l'alimentation humaine

řadový: řadový pracovníkemployé de la base, dělník ouvrier de la base

tábor: základní táborcamp de base

základ: položit základy čehoposer les bases de qqch

základ: daňový základbase d'imposition, assiette fiscale

základ: snížení daňového základuabattement à la base

základ: na základě čehosur la base, à base de qqch

základna: námořní/letecká základnabase navale/aérienne

základna: operační základnabase opérationnelle

základní: základní princippivot , base

základní: ekon. základní mzdasalaire de base

základní: základní táborcamp de base

základní: základní údajedonnées de base

zdroj: být zdrojem čehoêtre à la base de qqch

zásoba: minimální slovní zásobavocabulaire de base