Hlavní obsah

jídlo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (potrava) repas m, nourriture f(chod) plat mCo je k jídlu?Qu'est-ce qu'il y a à manger ?jídlo a pití je zahrnuto v ceněrepas et boissons inclusbýt vybíravý v jídleêtre difficile question nourriture
  2. (jedení) manger m(v přírodě) pique-nique m

Vyskytuje se v

doba: à l'heure du repasv době jídla

chuť: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

ospalý: être somnolent après un bon repasbýt ospalý po dobrém jídle

pití: préparer le manger et le boirepřipravit jídlo a pití

vydatný: plat de résistancevydatné jídlo

lehký: repas légerlehké jídlo

mikrovlnka: réchauffer un plat au micro-ondesohřát jídlo v mikrovlnce

něco: Achète-moi quelque chose à manger.Kup mi něco k jídlu.

růst: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

vybraný: manger des ortolansjíst vybraná jídla

bouder: bouder contre son ventretrucovat s jídlem, z trucu nejíst

choucroute: choucroute garnie= jídlo z kyselého zelí, uzenin a brambor

dent: manger du bout des dentsnimrat se v jídle

exquis: mets exquislahodné jídlo

grâce: les grâcesmodlitba po jídle

heure: à l'heure de repasv době jídla

perdre: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

plat: plat du jourjídlo dne, menu v restauraci

table: aimer la bonne tablepotrpět si na vybrané jídlo

assurer: s'assurer les vivres pour un moiszajistit si jídlo na měsíc

boire: le boire et le mangerjídlo a pití

charger: charger une table de metszaplnit stůl jídlem

commander: commander un plat au restaurantobjednat si jídlo v restauraci

contenter: se contenter d'un repas par jourspokojit se s jedním jídlem denně

en: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

pauvre: aliment pauvre en calorieskaloricky chudé jídlo

présenter: présenter un plat à qqnpodat komu jídlo

sauter: sauter un repasvynechat jídlo

appétit: L'appétit vient en mangeant.S jídlem roste chuť.

casser: casser la croûteněco (málo) pojíst, dát si něco (k jídlu)

creux: viande creusejalové jídlo, chudá strava

double: mettre les bouchées doubleszhltnout jídlo, rychle pracovat

fromage: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle když začíná být uvolněná atmosféra

lèvre: manger du bout des lèvresnimrat se v jídle

poire: entre la poire et le fromagepo dobrém jídle ve vhodnou chvíli

jídlo: repas et boissons inclusjídlo a pití je zahrnuto v ceně