Hlavní obsah

který

Zájmeno

  1. (při výběru ze souhrnu ap.) (le)quel/(la)quelleKterou z těch knížek chceš?Tu veux lequel de ces livres ?Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?
  2. (vyjadřuje totožnost něčeho) qui, que, lequel/laquelleZazpívala všechny písně, které uměla.Elle a chanté toutes les chansons qu'elle connaissait.
  3. (v ust. spojeních)jak kterýchacun à sa façonten kterýrespectif

Vyskytuje se v

dílo: un ouvrage où il est question de...dílo, ve kterém se jedná o...

jediný: la seule chose qui importejediná věc, na které záleží

myšlenka: Idée qui traverse l'esprit.Myšlenka, která probleskne hlavou.

shodný: caractères compatiblespovahy, které se shodnou

zlomek: fraction irréductiblenezjednodušitelný zlomek, zlomek, který nelze zkrátit

ten, ta, to: Ce sont les plus beaux mots que j'aie jamais entendus.To jsou ta nejkrásnější slova, která jsem kdy slyšela.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Quelle est ta chanson favorite ?Která je ta tvá písnička?

z, ze: lequel parmi/d'entre vouskterý z vás

kousat: Chien qui aboie ne mord pas.Pes, který štěká, nekouše.

pes: Chien qui aboie ne mord pas.Pes, který štěká, nekouše.

štěkat: Chien qui aboie ne mord pas.Pes, který štěká, nekouše.

américain: vedette américaine= divadelní nebo filmová hvězda, která přichází na scénu před hlavní hvězdou

candide: Monsieur Candide= účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázky

chaîne: Sur quelle chaîne ?Na kterém programu?

histoire: homme à histoiresmuž, se kterým jsou potíže

noël: Père Noël= symbolická postava starce, který rozdává dětem dárky jako náš Ježíšek

prolongé: hovor. jeune fille prolongéedívka, která zůstává na ocet

rare: un des rares... qui...jeden z mála, který...

réductible: fraction réductiblezlomek, který se dá vykrátit

tour: Moteur qui part au quart de tour.Motor, který se hned rozběhne.

absorber: Une entreprise qui en a absorbé une autre.Společnost, která pohltila jinou.

coller: riz qui ne colle pasrýže, která se nelepí

faire: Un tissu qui fait des plis.Látka, která vytváří záhyby.

fermer: magasin qui ferme un jour par semaineobchod, který je jeden den v týdnu zavřený

fumer: potage qui fumepolévka, ze které se kouří

lequel: milieu dans lequel il vitprostředí, ve kterém žije

pardonner: maladie qui ne pardonne pasnemoc, která nikoho neušetří

parmi: Lequel parmi vous ?Který z vás?

quel: Dans quelle ville ?Ve kterém městě?

réserver: le sort qui nous est réservéosud, který je nám určen

resurgir: souvenirs qui resurgissentvzpomínky, které se znovu objevují

scléroser (se): parti politique qui se sclérosepolitická strana, která kostnatí

suivre: On le verra dans l'exemple qui suit.Uvidíme to na příkladu, který bude následovat.

surplomber: rochers qui surplombent la merskály, které přesahují do moře

tabac: bar-tabac, café-tabac= kavárna nebo bar, ve kterém se nachází prodej tabáku

dont: La famille distinguée dont il sortait.Význačná rodina, ze které pocházel.

foi: personne sans foi ni loičlověk, který nemá kouska svědomí

renfermer: texte qui renferme d'excellents principestext, který obsahuje znamenité zásady

sortir: secret qui ne doit pas sortir d'une familletajemství, které se nesmí dostat mimo rodinu

který: chacun à sa façonjak který