Hlavní obsah

des [de]

  • stažený tvar určitého členu v mn. č. de + les
  • dělivý člen v mn. č.

Člen neurčitý

  1. neurčitý člen, mn. č. od un(e)un livre, des livreskniha, knihy blíže neurčené
  2. zdůraznění před číselným výrazem, dokonce i před unIl soulève des cinquante kilos comme un rien.Zvedne padesát kilo jako nic.
  3. ve vyšším stylu se des před přídavným jménem nahrazuje deElle a des petits pieds.Má malé nožky.

Vyskytuje se v

abonnement: předplatit si co, abonovat se na cosouscrire un abonnement à qqch

acception: v plném slova smysludans toute l'acception du terme

accident: pracovní úrazaccident du travail

accroissement: míra narůstání funkcemat. taux d'accroissement d'une fonction

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

acquisition: koupit půdufaire l'acquisition d'un terrain

action: udělat dobrý skutekfaire une bonne action

admission: připuštění ke zkoušceadmission à un examen

adoration: klanění Tří králůAdoration des Mages

affinité: být spřízněný s kýmavoir des affinités avec qqn

âge: útlé dětstvípremier âge

aller: zpáteční lístekun aller (et) retour

altération: zkažení zbožíaltération d'une marchandise

aménagement: územní plánaménagement du territoire

Amérique: Jižní AmerikaAmérique du Sud

ampoule: vyměnit spálenou žárovkuchanger une ampoule grillée

apôtre: Skutky apoštolů jedna z knih Nového zákonaActes des apôtres

application: nanesení nátěru na zeďapplication d'un enduit sur un mur

appréciation: ocenění obrazu odborníkemappréciation du tableau par l'expert

aptitude: mít velké nadání pro coavoir une grande aptitude à/pour faire qqch

arbitraire: arbitrárnost jazykového znakuarbitraire du signe

arrêt: zástava srdcearrêt du cœur

arrivée: příjezd vlakuarrivée du train

aspect: na první pohledau premier aspect

attitude: zaujmout stanoviskoadopter une attitude

audience: žádat o přijetídemander une audience

automate: chodit jako strojmarcher comme un automate

avance: předcházet si koho, nadbíhat komufaire des avances à qqn

avenant: dodatek k pojistné smlouvěavenant à un contrat d'assurance

avenir: v blízké budoucnostidans un proche avenir

aventure: vyprávět příhoduconter une aventure

avertissement: varovat kohodonner un avertissement à qqn

aveu: vyznání láskyl'aveu d'un amour

bâillon: dát roubík do úst, přen. zacpat ústa komumettre un bâillon à qqn

bambou: dostat úpalattraper un coup de bambou

bar: vymetat baryfaire la tournée des bars

barillet: bubínek v revolverubarillet d'un pistolet

bas: (střídavé) úspěchy a neúspěchy, výšky a pádydes hauts et des bas

bâti: sestehovatfaire un bâti

bâtiment: hlavní část budovycorps d'un bâtiment

battement: mrknutíbattement des cils

battre: tlouct křídlybattre des ailes

beau: jednoho krásného dneun beau jour

béquille: chodit o berlíchmarcher avec des béquilles

Bermudes: bermudský trojúhelníktriangle des Bermudes

bien: mnohokrátbien des fois

bilan: sestavit bilancidresser un bilan

blague: vystřelit si z kohofaire une sale blague à qqn

blâme: pokárat koho, svalit vinu na kohojeter un blâme sur qqn

bobine: dělat ksichty, tvářit se směšněfaire une drôle de bobine

bon: schváleno k tiskuun bon à tirer

boucherie: úsek masa v supermarketurayon boucherie d'un supermarché

boulette: udělat pitomostfaire une boulette

bourreau: donchuán, záletník, svůdcežert. bourreau des cœurs

bouton: mít pupínky hlavně o aknéavoir des boutons

briller: zazářit u zkouškybriller à un examen

bronze: doba bronzováâge du bronze

bruit: rozšiřovat řečirépandre un bruit

brûlure: opařeninabrûlure par un liquide

bûche: natáhnout se, spadnoutramasser une bûche

but: mít v životě cílavoir un but dans la vie

cabale: kout pikle proti komufaire une cabale contre qqn

cabinet: advokátní kancelářcabinet d'un avocat

cachotterie: dělat tajnostifaire des cachotteries

cadenas: zavřít dveře na zámekfermer une porte au cadenas

cadran: kostelní hodinycadran d'une église

caisse: bubínková dutinacaisse du tympan

calcul: (vy)počítatfaire un calcul

calendrier: mít nabitý programavoir un calendrier très chargé

camping: tábořitfaire du camping

africain: Afričan/Afričankaun Africain/une Africaine

afro-américain: Afroameričan/Afroameričankaun Afro-Américain/une Afro-Américaine

afro-asiatique: Afroasiat/Afroasiatkaun Afro-Asiatique/une Afro-Asiatique

albanais: Albánec/Albánkaun Albanais/une Albanaise

algérien: Alžířan/Alžířankaun Algérien/une Algérienne

allemand: Němec/Němkaun Allemand/une Allemande

alsacien: Alsasan/Alsasankaun Alsacien/une Alsacienne

américain: Američan/Američankaun Américain/une Américaine

andorran: Andořan/Andořankaun Andorran/une Andorrane

anglais: Angličan/Angličankaun Anglais/une Anglaise

anglo-saxon: Anglosas/Anglosaskaun Anglo-Saxon/une Anglo-Saxonne

angolais: Angolan/Angolankaun Angolais/une Angolaise

antillais: obyvatel/obyvatelka Antilun Antillais/une Antillaise

apache: Apač/Apačka indiánun/une Apache

arabe: Arab/Arabkaun/une Arabe

ardéchois: obyvatel(ka) Ardècheun Ardéchois/une Ardéchoise

argentin: Argentinec/Argentinkaun Argentin/une Argentine

ariégeois: obyvatel(ka) Ariègeun Ariégeois/ une Ariégeoise

arlésien: obyvatel/obyvatelka (města) Arles, Arlézan/Arlézankaun Arlésien/une Arlésienne

arménien: Armén/Arménkaun Arménien/une Arménienne

armoricain: obyvatel oblasti Armoriqueun Armoricain/ une Armoricaine

asiatique: Asiat/Asiatkaun/une Asiatique

australien: Australan/Australankaun Australien/une Australienne

autre: ještě jedenun autre

autrichien: Rakušan/Rakušankaun Autrichien/une Autrichienne

auvergnat: Auvergnan/Auvergnankaun Auvergnat/une Auvergnate

avocat: advocatus diaboli, obhájce špatné věciavocat du diable

balte: Balt muž i žena, obyvatel/obyvatelka baltských zemíun/une Balte

basquaise: Baskičankaune Basquaise

basque: Bask/Baskičankaun/une Basque

bâton: à qqn házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues

belge: Belgičan/Belgičankaun/une Belge

bengali: Bengálec/Bengálkaun Bengali/une Bengali

béninois: Beniňan/Beniňankaun Béninois/une Béninoise

biélorusse: Bělorus/Běloruskaun/une Biélorusse

birman: Barmánec/Barmánkaun Birman/une Birmane

bordelais: obyvatel/obyvatelka Bordeauxun Bordelais/une Bordelaise

bosniaque: Bosňan/Bosňankaun/une Bosniaque

botswanais: Botswanec/Botswankaun Botswanais/une Botswanaise

bourguignon: Burgunďan/Burgunďankaun Bourguignon/une Bourguignonne

brésilien: Brazilec/Brazilkaun Brésilien/une Brésilienne

breton: Bretonec/Bretonkaun Breton/une Bretonne

britannique: Brit/Britkaun/une Britannique

bulgare: Bulhar/Bulharkaun/une Bulgare

burkinabé: obyvatel/obyvatelka státu Burkina Fasoun/une Burkinabé

byzantin: Byzantinec/Byzantinkaun Byzantin/une Byzantine

calédonien: obyvatel/obyvatelka Nové Kaledonieun Calédonien/une Calédonienne

canadien: Kanaďan/Kanaďankaun Canadien/une Canadienne

acadien: Akaďan/Akaďanka frankofonní Kanaďan z pobřeží Atlantikuun Acadien/une Acadienne