Hlavní obsah

semblant [sɑ̃blɑ̃]

Podstatné jméno mužské

Sloveso

  • faire semblant de faire qqch dělat jako by(ne) faire semblant de riendělat jako nic

Vyskytuje se v

semblant: faire semblant defaire qqch dělat jako by

sembler: sembler à qqnzdát se, připadat komu, vypadat

ce: Ce me semble.Zdá se mi., Myslím.

zdát se: Ce manteau me semble cher.Ten kabát se mi zdá drahý.

znít: Ça semble intéressant.To zní zajímavě.