Hlavní obsah

ouvertement [uvεʀtəmɑ̃]

Vyskytuje se v

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

ouvert: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

ouvert: fracture ouverteotevřená zlomenina

ouvert: à ciel ouvertpod širým nebem

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

ouvert: à bras ouvertss otevřenou náručí

ouvert: à cœur ouvertupřímně, otevřeně, bez přetvářky

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

interval: mat. otevřený/uzavřený intervalintervalle ouvert/fermé

otevřený: otevřená zlomeninafracture ouverte

otevřený: otevřený dopislettre ouverte

slabika: ling. otevřená/zavřená slabikasyllabe ouverte/fermée

celonoční: celonoční provoz v obchodě ap.ouvert toute la nuit

letenka: otevřená letenkabillet ouvert

otevřený: otevřeno od 9 do 17 hodinouvert de 9 à 17 heures

vstoupit: Vstupte, je otevřeno!Entrez, c'est ouvert !

vyvést: To mě vyvedlo z omylu.Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.

blázen: jet (rychle) jako blázenrouler à tombeau ouvert

otevřít se: Otevřely se mu oči.Ses yeux se sont ouverts.