Hlavní obsah

ouvertement [uvεʀtəmɑ̃]

Vyskytuje se v

carrière: carrière à ciel ouvertpovrchový lom

journée: journée porte ouverteden otevřených dveří

ouvert: ensemble ouvertotevřená množina

enfoncer: enfoncer une porte ouverteobjevit Ameriku složitě dokazovat již známou věc

rouler: rouler à tombeau ouvertjezdit jako blázen

tombeau: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

interval: intervalle ouvert/fermémat. otevřený/uzavřený interval

otevřený: fracture ouverteotevřená zlomenina

slabika: syllabe ouverte/ferméeling. otevřená/zavřená slabika

celonoční: ouvert toute la nuitcelonoční provoz v obchodě ap.

letenka: billet ouvertotevřená letenka

vstoupit: Entrez, c'est ouvert !Vstupte, je otevřeno!

vyvést: Ça m'a ouvert les yeux., Ça m'a détrompé.To mě vyvedlo z omylu.

blázen: rouler à tombeau ouvertjet (rychle) jako blázen

otevřít se: Ses yeux se sont ouverts.Otevřely se mu oči.

grand: grand ouvertúplně otevřený, otevřený dokořán okno ap.