Hlavní obsah

výše

Podstatné jméno, rod ženský

  1. kniž.(výška) 'hauteur f, altitude f
  2. (velikost) taux m, montant m, chiffre mdo jaké výše finančně(jusqu') à concurrence de qqchvýše příjmumontant m du salaire
  3. (tlaková)tlaková výšeanticyclone m
  4. (úroveň) 'hauteur f, niveau m

Příslovce

  1. (ve větší výšce) plus 'haut
  2. (dříve) plus 'haut, ci-dessus, supravýše uvedenýcité plus haut

Vyskytuje se v

důstojník: vyšší důstojníciofficiers supérieurs

hlas: vysoký hlasvoix aiguë

horečka: vysoká horečkafièvre de cheval

konference: konference na nejvyšší úrovniconférence du plus haut niveau

kvalita: nejvyšší kvalitaqualité supérieure

míč: vysoký míčballe aérienne, coup 'haut

mínění: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

nájem: platit vysoký nájempayer un loyer élevé

poloha: ve vyšších poloháchen hautes/grandes altitudes

porada: porada na nejvyšší úrovni(conférence au) sommet

priorita: nejvyšší prioritapriorité absolue

soud: Nejvyšší soudCour suprême

společnost: žena z vysoké společnostifemme du monde

stupeň: v nejvyšším stupni i přen.au dernier degré

škola: vysoká školagrande école, école supérieure, université

šlechta: vyšší šlechtagrande noblesse

tlak: med. nízký/vysoký (krevní) tlakhypotension /hypertension

trest: nejvyšší trest smrtidernier supplice

vrstva: lidé z vyšších vrstevgens de la première/haute volée

výhoda: doložka nejvyšších výhodclause de la nation la plus favorisée

vysoce: vysoce citlivý váhy ap.ultrasensible

vysoce: vysoce účinný výkonnýperformant/-ante

vysoký: vysoký přílivmarée haute, grande marée

vysoký: sport. skok vysokýsaut en hauteur

vysoký: vysoká horahaute montagne

vysoký: vysoké učeníuniversité

vysoký: vysoká školagrande école , université , BeF haute école

vysoký: vysoké školy/školstvíenseignement supérieur

vysoký: vyšší organismyorganismes supérieurs

vysoký: med. vysoký krevní tlakhypertension

vysoký: vysoká hodnostzast. (haute) dignité

vysoký: mít o kom vysoké míněníavoir (une) haute opinion de qqn

zvěř: vysoká zvěřgrand gibier

podpatek: boty na (vysokém) podpatkuchaussures à talons hauts

uvedený: výše uvedenýcité/-ée plus haut, ledit/ladite

viz: viz níže/výševoir ci-dessous/ci-dessus

vysoký: Jak jsi vysoký?Quelle est ta taille ?

vysoký: Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.

zemědělský: vysoká škola zemědělskáuniversité agricole

zmíněný: výše zmíněnýmentionné ci-dessus, susmentionné, précité

zrovna: Je zrovna tak vysoký jako otec.Il est aussi grand que son père.

laťka: zvednout laťku příliš vysokoplacer la barre trop haut

noha: žít na vysoké nozevivre sur un grand pied

pohybovat se: pohybovat se ve vyšších sféráchse mouvoir dans un univers factice

vysoko: nosit hlavu vysokopavaner

vysoko: mířit vysokoviser haut

vysoký: přen. (za)platit vysokou daňpayer un lourd tribut

appui: à hauteur d'appuive výši loktů vhodné pro opření, např. okno

ci: ci-dessusvýše

commercial: École des hautes études commerciales H. E. C.Vysoká škola obchodní ve Francii

concurrence: (jusqu') à concurrence de qqchdo jaké výše finančně

corps: les grands corps de l'Étatvyšší soudní a správní orgány

cran: un cran plus hauto stupínek výš

culminant: point culminantnejvyšší bod pohoří ap.

diapason: être au diapasonbýt na výši (situace)

fauve: bête fauvevysoká zvěř

grand: grande écolevysoká škola

haut: haut fourneauvysoká pec

idée: avoir une haute idée de soimít o sobě vysoké mínění

manufacture: École centrale des arts et manufacturesVysoká škola průmyslová

métier: École des arts et métiersvysoká škola průmyslová

point: au plus haut/dernier pointv nejvyšší míře, svrchovaně

polytechnique: École polytechnique, PolytechniqueVysoká vojenská technická škola

pouvoir: on ne peut plusna nejvyšší míru, nadmíru, svrchovaně, maximálně

souverain: souverain pontifenejvyšší velekněz papež

souverain: souverain remèdevysoce účinný lék

supérieur: enseignement supérieurvysoké školy

supplice: dernier supplicenejvyšší trest smrti

ton: ton aiguvysoký tón

top: top secretnejvyšší utajení, přísně tajné

ut: ut de poitrinevysoké c

volée: zast. gens de la première voléelidé z vyšších vrstev

dernier: le dernier degré de (la) perfectionnejvyšší stupeň dokonalosti

estimer: estimer qqch au-dessous/au-dessus de sa valeurocenit co příliš nízko/vysoko, podhodnotit/nadhodnotit co

barre: placer la barre trop hautnasadit laťku příliš vysoko

moins: Il était moins une.Byl nejvyšší čas.

poids: ne pas faire le poidsnebýt na výši, nesplňovat požadavky, nemít tu správnou váhu o slovech ap.

timbale: hovor. décrocher la timbaleodnést si nejvyšší cenu, všechny přetrumfnout