Hlavní obsah

noha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (dolní končetina) jambe f(spodní část) pied mpodrazit nohu komufaire un croche-pied à qqnplochá nohapied m plat
  2. (co je podobné noze) pied m(hub) stipe m, pédicule m

Vyskytuje se v

chromý: jambe impotentechromá noha

kolos: colosse aux pieds d'argilekolos na hliněných nohách

koňský: pied botkoňská noha znetvořená

křivý: jambes torseskřivé nohy

noha: faire un croche-pied à qqnpodrazit nohu komu

palec: gros orteil palec na noze

plochý: pied platplochá noha

přehodit: croiser les jambespřehodit nohu přes nohu

přejít: traverser une rivière à pied secpřejít řeku suchou nohou

suchý: à pied secsuchou nohou

šlápnout: marcher sur le pied de qqnšlápnout komu na nohu

vykročit: partir du pied droitvykročit pravou nohou

gyps: avoir la jambe dans le plâtremít nohu v gypsu

holit: se raser les jambesholit si nohy

škrábat: se gratter les jambesškrábat se na nohách

zlomit: Il s'est cassé la jambe.Zlomil si nohu.

hořet: Les pieds lui brûlent.Půda mu hoří pod nohama.

hrob: avoir un pied dans la tombe, être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

klacek: mettre des bâtons dans les roues à qqnházet komu klacky pod nohy

krátký: être bas sur pattesmít krátké nohy

levý: se lever du pied gauchevstát levou nohou

minout: marcher pied à piedjít co noha nohu mine

napřed: partir les pieds devantodejít nohama napřed zemřít

obrátit: retourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessousobrátit dům vzhůru nohama

olovo: avoir des jambes de plombmít nohy z olova

podkopat: saper l'autorité de qqnpodkopat komu půdu pod nohama

postavit: remettre qqn sur piedspostavit koho na nohy

postavit se: se dresser sur ses ergotspostavit se na zadní (nohy)

rameno: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

rovný: sauter à pieds joints sur qqchskočit do čeho rovnýma nohama

skočit: sauter à pieds joints sur qqchskočit do čeho rovnýma nohama

stát: voler de ses propres ailesstát na vlastních nohách

trhnout: Va te faire foutre !Trhni si nohou!

utíkat: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

vzhůru: retourner toute la maisonobrátit dům vzhůru nohama

vzít: prendre la poudre d'escampette, hovor. se barrervzít nohy na ramena/do zaječích/roha

ztratit: perdre piedztratit (pevnou) půdu pod nohama

croche-pied: faire un croche-pied à qqnpodrazit nohu komu

dessous: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

dessus: sens dessus dessousobrácený vzhůru nohama, zpřeházený, zpřevrácený

impotent: jambe impotentechromá noha

partir: partir du pied droitvykročit pravou nohou

pas: pas à paskrok za krokem, co noha nohu mine

perdre: perdre piednedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

pied: à pied secsuchou nohou

solidement: solidement campé sur ses jambespevně stojící na vlastních nohou

tordre: se tordre le pied/la chevillevymknout/vyvrtnout si nohu/kotník

courir: courir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

croiser: croiser les jambesdát si nohu přes nohu

debout: se tenir deboutstát, držet se zpříma, držet se na nohou

enfuir (s'): s'enfuir à toutes jambesutíkat, co nohy stačí

entrer: Une épine lui est entrée dans le pied.Vrazil si trn do nohy.

fléchir: fléchir les jambesskrčit nohy

jeter: se jeter aux pieds de qqnvrhnout se komu k nohám

paralysé: paralysé des deux jambesochrnutý na obě nohy

argile: colosse aux pieds d'argileobr na hliněných nohách

bord: être au bord de la tombebýt jednou nohou v hrobě

coq: avoir des jambes de coqmít nohy jako tyčky

cou: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

flûte: se tirer des flûtesvzít nohy na ramena

guerre: vivre en guerre avec tout le mondebýt na válečné noze se všemi

jambe: courir à toutes jambesběžet, co nohy stačí

jouer: jouer des jambesvzít nohy na ramena

lever: se lever du pied gauchevstát levou nohou

patte: tirer dans les pattes de qqnházet komu klacky pod nohy

poteau: avoir des jambes comme des poteauxmít nohy jako sloupy

poudre: prendre la poudre d'escampettevzít nohy na ramena

remettre: remettre qqn sur piedznovu postavit na nohy koho

savonner: savonner la planche à qqnházet komu klacky pod nohy

traîner: traîner la jambetáhnout nohu za sebou, sotva nohy vléci

vache: plancher des vachespevnina, pevná půda pod nohama

voler: voler de ses propres ailesstát na vlastních nohou

motat: potácet se titubermotat nohama