Hlavní obsah

ci

čiou

číà qui, de qui

Vyskytuje se v

ci: po obou stranách, tam i tadyde-ci de-là

dessous: níže, dole v textuci-dessous

dessus: výše v textuci-dessus

gésir: zde leží/odpočívá na náhrobkuci-gît

joint: v příloze, přiloženýci-joint

ce: tenhle(ten)ce... -ci

celui-ci: tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamtencelui-ci - celui-là

inclus: v příloze, přiloženýci-inclus/ci-incluse

par: sem tam, tu a tampar-ci, par-là

comme: jakžtakž ani dobře, ani špatněhovor. comme ci comme ça

de: po obou stranáchde-ci de-là

ležet: Zde leží... na náhrobkuCi-gît..., Ici repose...

příloha: v přílozeen annexe, ci-joint

nahoře: nahoře zmíněnýmentionné ci-dessus

viz: viz níže/výševoir ci-dessous/ci-dessus

zmíněný: výše zmíněnýmentionné ci-dessus, susmentionné, précité

après: dále v textuci-après