Hlavní obsah

ci

čiou

číà qui, de qui

Vyskytuje se v

après: ci-aprèsdále v textu

dessous: ci-dessousníže, dole v textu

dessus: ci-dessusvýše v textu

gésir: ci-gîtzde leží/odpočívá na náhrobku

joint: ci-jointv příloze, přiložený

ce: ce... -citenhle(ten)

celui-ci: celui-ci - celui-làtento - onen, tento - tamten, tenhle - tamten

inclus: ci-inclus/ci-inclusev příloze, přiložený

par: par-ci, par-làsem tam, tu a tam

après: voyez ci-aprèsviz dále

comme: hovor. comme ci comme çajakžtakž ani dobře, ani špatně

de: de-ci de-làpo obou stranách

ležet: Zde leží... na náhrobkuCi-gît..., Ici repose...

příloha: v přílozeen annexe, ci-joint

nahoře: nahoře zmíněnýmentionné ci-dessus

viz: viz níže/výševoir ci-dessous/ci-dessus

zmíněný: výše zmíněnýmentionné ci-dessus, susmentionné, précité