Hlavní obsah

kvalita

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (jakost) qualité f, choix m(dobrá) bonté fdobré kvality zboží ap.de bonne qualiténejvyšší kvalitaqualité f supérieurezboží nejhorší kvalitymarchandise f de dernière qualité
  2. (podstata) qualité f
  3. kvality (vlastnosti) qualités f pl

Vyskytuje se v

nahrazovat: compenser la qualité par la quantiténahrazovat kvalitu kvantitou

pochybný: voiture suspectevozidlo pochybné kvality

poměr: rapport qualité-prixpoměr kvalita-cena

špatný: de mauvaise qualitéšpatné kvality nekvalitní

značka: marque de qualitéznačka kvality

bio: qualité biobio kvalita

choix: de premier choixprvotřídní kvality

classe: avoir de la classebýt vynikající kvality o věcech, být kapacita/vynikající odborník o lidech

inférieur: produits de qualité inférieurezboží nižší kvality, podřadné zboží

rapport: bon rapport qualité-prixdobrý poměr kvality a ceny

dernier: marchandise de dernière qualitézboží nejhorší kvality

kvalita: de bonne qualitédobré kvality zboží ap.