Hlavní obsah

hrubě

Vyskytuje se v

důchod: ekon. hrubý národní důchodrevenu national brut

hedvábí: hrubé hedvábísoie gros grain

hrubý: hrubá moukafarine première

hrubý: stav. hrubé zdivomurs à l'état brut

hrubý: tech. hrubý pilníkgrosse lime

hrubý: hrubá stavbagros œuvre

hrubý: ekon. hrubý národní produktproduit national brut P. N. B.

hrubý: ekon. hrubá mzdasalaire brut

hrubý: hrubá váha zbožípoids brut

mouka: hrubá moukafarine première/ronde

mzda: hrubá/čistá mzdasalaire brut/net

písek: jemný/hrubý píseksable fin/gros sable

práce: hrubá/jemná zednická prácegrosse/petite maçonnerie

produkt: ekon. hrubý národní produktproduit national brut

příjem: čistý/hrubý příjemrevenu net/brut

slovo: hrubé slovomot grossier

váha: hrubá/celková váhapoids brut/total

hrubý: přen. hrubý hlasvoix rude

hrubý: v hrubých rysechdans les grandes lignes

hrubý: na hrubý pytel hrubá záplataà vilain vilain et demi

rys: načrtnout v hrubých rysechesquisser à grands traits

záplata: na hrubý pytel hrubá záplataà malin, malin et demi