Hlavní obsah

váha

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (hmotnost) poids m, pesanteur fjednotka váhyunité f de poidsprodávat co na váhuvendre qqch au poidshrubá/celková váhapoids brut/totalpřibrat/ztratit na vázeprendre/perdre du poids
  2. (váhová kategorie) poids m
  3. (přístroj) balance f, bascule fautomatická váhabascule automatiquelékárnické váhybalance de précision
  4. (závažnost, význam) poids m, importance fbrát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère
  5. (studně ap.) chadouf m
  6. Váhy (souhvězdí) Balance f

Vyskytuje se v

perový: pérová váhahmotnostní kategorie poids plume

argument: váha argumentupoids d'un argument

celkový: celková váhapoids total

čistý: čistá váhapoids net

hrubý: hrubá váha zbožípoids brut

jednotka: jednotka váhy/objemu/hustoty/časuunité de poids/volume/masse/temps

lehký: sport. lehká váhapoids léger

mrtvý: mrtvá váhaekon. charge morte, tech. poids mort

muší: sport. muší váhapoids mouche

přebytek: přebytek váhyexcédent de poids

přírůstek: přírůstek na vázeaugmentation de poids

závěsný: tech. závěsné váhybalance à crochet

živý: ekon. živá váhapoids vif

zakomplexovaný: zakomplexovaný kvůli své vázecomplexé par son poids

brát: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

lehký: brát co na lehkou váhuprendre qqch à la légère

casse: vendre à la casseprodávat na váhu

léger: sport. poids légerlehká váha

lourd: poids lourdtěžká váha váhová kategorie

net: poids netčistá váha

précision: balance de précisionlékárnické váhy

prendre: prendre qqch à la légèrebrát co na lehkou váhu

balance: peser dans la balancemít svou váhu důležitost

pencher: faire pencher la balancevychýlit misky vah ovlivnit rozhodnutí

peser: ne pas peser lourdnemít (žádnou) váhu

poids: poids lourd/plumetěžká/muší váha silný nebo hubený člověk

poids: ne pas faire le poidsnebýt na výši, nesplňovat požadavky, nemít tu správnou váhu o slovech ap.