Hlavní obsah

živý

Přídavné jméno

  1. (žijící) vif/vive, vivant/-antebýt živýêtre en viebiol. živá hmotamatière f vivanteekon. živá váhapoids m vif
  2. (čilý, plný života) vif/vive, animé/-éeživá konverzaceconversation f animée
  3. přen.(ulice ap.) animé/-ée, fréquenté/-ée, passager/-ère
  4. (skutečný, opravdový) vivant/-ante, vif/vivetech. živé vysíláníretransmission f en directživá vzpomínkavif souvenir, souvenir vivant
  5. (stále trvající) vivant/-ante
  6. (velmi intenzívní) vif/vive, animé/-ée(potlesk ap.) chaleureux/-euse
  7. (o barvě) vif/vive, gai/gaie

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

inventář: cheptel vifživý inventář

konverzace: conversation nourrieživá konverzace

mrtvola: cadavre ambulantživá mrtvola

obraz: tableau vivantživý obraz

plot: haie viveživý plot

pohled: regard vifživý pohled

pochodeň: torche vivantepřen., expr. živá pochodeň

říznout: piquer au vifříznout do živého

sestříhat: tailler une haiezahrad. sestříhat živý plot

vysílání: émission en directživé vysílání

vzpomínka: vif souvenirživá vzpomínka

píchnout: piquer au vifpíchnout do živého

přivést: Prenez-le vivant !Přiveďte ho živého!

argent: vif-argent živé stříbro rtuť

bois: bois vertsyrové dřevo, živý strom

haie: haie viveživý plot

nerveux: voiture nerveuseživé auto s rychlou akcelerací

titre: titre courantživé záhlaví

vie: être en viebýt živý, žít

vif: haie viveživý plot

vivant: matière vivanteživá hmota

ambulant: cadavre ambulantživá mrtvola

cadavre: hovor. cadavre ambulantživá mrtvola

couper: couper dans le vifudělat radikální řez, tít do živého

mouche: faire mouchetrefit do černého, tít do živého

tailler: tailler dans le viftít do živého

živý: être en viebýt živý