Hlavní obsah

voix [vwɑ]

Podstatné jméno ženské

  1. hlas lidskývoix blanchebezbarvý hlasà portée de (la) voixna doslechde vive voixústněà mi-voixpolohlasně
  2. hlas volební
  3. ling.slovesný rodvoix active/passiverod činný/trpný

Vyskytuje se v

éraillement: éraillement de la voixochraptění

extinction: extinction de voixztráta hlasu, ochraptění

port: port de voixportamento

cassé: voix casséenakřáplý hlas

conscience: voix de la consciencehlas svědomí

crécelle: voix de crécellevřískavý hlas

familier: voix familièreznámý hlas

haut: lire à voix hautečíst nahlas

passif: voix passivetrpný rod, pasivum

sagesse: voix de la sagessehlas rozumu

stentor: voix de stentormohutný hlas

ténor: voix de ténortenorový hlas

tonnerre: voix de tonnerrehromový hlas

adoucir: adoucir la voixzmírnit hlas

baisser: baisser la voixztišit hlas

éclaircir: s'éclaircir la voixhlasově se připravit, odkašlat si

parler: parler bas/à voix bassemluvit potichu

cassant: voix cassanteřízný hlas

casser: se casser la voixochraptět

chapitre: avoir voix au chapitremít do toho co mluvit

cristal: voix de cristalkřišťálový hlas

intelligible: à haute et intelligible voixnahlas a srozumitelně