Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (na základě) selon, à, d'aprèspodle abecedypar ordre alphabétiquepoznat koho podle hlasureconnaître qqn à sa voix
  2. (v souladu) selon, suivant, àpodle poslední módyà la dernière modeByl pojmenován podle...On lui a donné le nom de...
  3. (s odvoláním na) selon, suivantpodle mého názoruà mon avis

Vyskytuje se v

mínění: à mon avispodle mého mínění

názor: à mon avispodle mého názoru

oblékat: s'habiller à la dernière modeoblékat se podle poslední módy

orientovat se: s'orienter par son ombreorientovat se podle stínu

předloha: dessiner d'après un modèlekreslit podle předlohy

skutečný: film-vérité film podle skutečné události

svědectví: d'après le témoignage de qqnpodle svědectví koho

vůle: au gré de qqnpodle vůle koho

výběr: au choix de qqnpodle výběru koho

můj, má, mé, moje: à mon avispodle mého názoru

vyjádření: selon ses propres motspodle vlastního vyjádření

skromný: à mon humble avispodle mého skromného mínění

soudit: Je mesure les autres à mon aune.pořek. Podle sebe soudím tebe.

accès: par accèsstřídavě, podle nálady

aise: à son aisepodle libosti, jak libo, podle svého

apparence: selon toute apparencepodle všeho zdání

besoin: pour les besoins de la causepodle potřeby

ça: ça dépendmožná, přijde na to, podle toho

cap: cap compaskurz podle kompasu

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

conseil: faire qqch sur le conseil de qqn(u)dělat co podle rady koho

conséquence: agir en conséquencepodle toho jednat

dictée: écrire sous la dictée de qqnpsát podle diktátu koho

immeuble: immeubles par naturenemovitosti podle přirozené povahy

mérite: avancement au mérite(služební) postup (po)dle zásluh

naviguer: naviguer à la boussolekormidlovat podle buzoly

régulier: à la régulièreférově, regulérně, podle pravidel

selon: selon toute apparencepodle všeho, jak se zdá

vertu: en vertu de la loipodle zákona

vivre: vivre sa viežít po svém, zařídit si život podle svého

conformément: conformément à la loipodle zákona

contrôler: contrôler un texte sur l'originalzkontrolovat text podle originálu

façon: Il l'a fait à sa façon.Udělal to podle sebe/svého.

suivant: suivant la loipodle zákona

âme: en mon âme et consciencepodle mého nejlepšího svědomí a vědomí

cordeau: au cordeaujako podle pravítka

dire: au dire de qqnpodle slov koho

exemple: à l'exemple de qqnpo(dle) příkladu koho

gré: au gré des circonstancespodle okolností

podle: par ordre alphabétiquepodle abecedy