Hlavní obsah

âme [ɑm]

Vyskytuje se v

grandeur: velkomyslnost, velkodušnost, šlechetnostgrandeur d'âme

vague: světobol, stesk v dušivague à l'âme

conscience: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.En mon âme et conscience.

médecin: lékař duše knězmédecin de l'âme

sensible: citlivé dušeâmes sensibles

sœur: spřízněná dušeâme sœur

charge: být zodpovědný, mít zodpovědnost za kohoavoir charge d'âme de qqn

corps: odd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch

diable: upsat se ďábludonner son âme au diable

errer: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

mort: být na pokraji zoufalstvíavoir la mort dans l'âme

peine: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

rendre: vypustit duširendre l'âme

valet: být servilní, mít otrockou povahuavoir l'âme d'un valet

duše: péče o dušicharge d'âme

hnutí: hnutí myslimouvement de l'âme

i: tělem i dušícorps et âme

prázdno: mít v duši prázdnoavoir du vague à l'âme

prázdnota: duševní prázdnotavide de l'âme

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

přízrak: chodit jako přízrakerrer comme une âme en peine

servilní: být servilníavoir l'âme d'un valet

slepě: být slepě oddán komuêtre l'âme damnée de qqn

upsat se: upsat se ďábluvendre son âme au diable

âme: ušlechtilostgrandeur d'âme