Hlavní obsah

âme [ɑm]

Vyskytuje se v

grandeur: grandeur d'âmevelkomyslnost, velkodušnost, šlechetnost

vague: vague à l'âmesvětobol, stesk v duši

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

médecin: médecin de l'âmelékař duše kněz

sensible: âmes sensiblescitlivé duše

sœur: âme sœurspřízněná duše

charge: avoir charge d'âme de qqnbýt zodpovědný, mít zodpovědnost za koho

corps: se donner corps et âme à qqn/qqchodd(áv)at se tělem i duší komu/čemu

corps: Une âme saine dans un corps sain.Ve zdravém těle zdravý duch.

diable: donner son âme au diableupsat se ďáblu

errer: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

mort: avoir la mort dans l'âmebýt na pokraji zoufalství

peine: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

rendre: rendre l'âmevypustit duši

valet: avoir l'âme d'un valetbýt servilní, mít otrockou povahu

duše: péče o dušicharge d'âme

hnutí: hnutí myslimouvement de l'âme

i: tělem i dušícorps et âme

prázdno: mít v duši prázdnoavoir du vague à l'âme

prázdnota: duševní prázdnotavide de l'âme

tělo: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

tělo: odd(áv)at se tělem i duší komu/čemuse donner corps et âme à qqn/qqch

duše: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

chodit: chodit jako tělo bez dušeerrer comme une âme en peine

přízrak: chodit jako přízrakerrer comme une âme en peine

servilní: být servilníavoir l'âme d'un valet

slepě: být slepě oddán komuêtre l'âme damnée de qqn

upsat se: upsat se ďábluvendre son âme au diable