Hlavní obsah

âme [ɑm]

Vyskytuje se v

grandeur: grandeur d'âmevelkomyslnost, velkodušnost, šlechetnost

vague: vague à l'âmesvětobol, stesk v duši

conscience: En mon âme et conscience.Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.

médecin: médecin de l'âmelékař duše kněz

sensible: âmes sensiblescitlivé duše

sœur: âme sœurspřízněná duše

charge: avoir charge d'âme de qqnbýt zodpovědný, mít zodpovědnost za koho

corps: se donner corps et âme à qqn/qqchodd(áv)at se tělem i duší komu/čemu

diable: donner son âme au diableupsat se ďáblu

errer: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

mort: avoir la mort dans l'âmebýt na pokraji zoufalství

peine: errer comme une âme en peinechodit jako tělo bez duše

rendre: rendre l'âmevypustit duši

valet: avoir l'âme d'un valetbýt servilní, mít otrockou povahu

âme: grandeur d'âmeušlechtilost