Hlavní obsah

orientovat se

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (znát svou polohu) s'orienterorientovat se podle stínus'orienter par son ombre
  2. (zaměřit se) na co s'orienter vers qqch
  3. (mít přehled) v čem s'orienter, se connaître dans qqch

Vyskytuje se v

orientovat se: s'orienter par son ombreorientovat se podle stínu