Hlavní obsah

vieux [vjøˌ vjεj]

Podstatné jméno ženskévieux

  • vieille zool.pyskoun ryba

Vyskytuje se v

garçon: (vieux) garçonstarý mládenec

jeu: vieux jeustaromódní

routier: vieux routier(ostřílený) kozák zkušený člověk

tableau: vieux tableaustarý dědek, (zmalovaná) bába

vieux: un vieux/une vieillestařec/stařena

date: de vieille datestarý, dávný, starého data

liquider: liquider son vieux compte avec qqnvyřídit si s kým staré účty

faire: se faire vieuxzestárnout

le, la: le vieux Parisstará Paříž

ostřílený: zkušený člověk vieux routierostřílený kozák

panna: vieille fille stará panna

Petr: pouilleux , (jeu du) mistigri , vieux garçon , puant černý Petr hra

řemeslo: le plus vieux métier du mondenejstarší řemeslo

starý: homme âgé, vieil homme starý muž

zlatý: bon vieux temps staré zlaté časy

fille: vieille fillestará panna