Hlavní obsah

časem

Vyskytuje se v

předbudoucí: předbudoucí časfutur antérieur

budoucí: budoucí časfutur

dávný: za dávných časůau temps jadis

greenwichský: greenwichský střední častemps moyen de Greenwich G. M. T.

hvězdný: astron. hvězdný častemps sidéral

jednotka: jednotka váhy/objemu/hustoty/časuunité de poids/volume/masse/temps

měřit: měřit čas komuchronométrer qqn, chronométrer le temps de qqn

oddechový: sport. oddechový častemps mort

odlet: čas odletuheure de départ

práce: práce přes časheures supplémentaires

pravý: v pravý časau moment opportun, au bon moment

průběh: v průběhu časuau fil du temps

předbíhat: předbíhat časdevancer son temps

přítomný: ling. přítomný čas(temps) présent

sdílení: výp. sdílení časutemps partagé

správný: ve správný čas na správném místěen temps et lieu

středoevropský: astron. středoevropský časheure de l'Europe centrale

světový: astron. světový čas S.U.temps universel T.U.

trávit: trávit čas čímpasser son temps à faire qqch

volný: volný častemps libre , loisir

všechen, všechna, všechno: Všechno má svůj čas.Il y a un temps pour tout.

za: jednou za časde temps en temps

zabíjet: zabíjet častuer le temps

závod: závod na čas, přen. závod s časemcourse contre la montre

zbytek: po zbytek časule reste du temps

zlatý: staré zlaté časybon vieux temps

ztráta: ztráta časutemps perdu

jestli: Jestli budu mít čas, zavolám.Si j'ai du temps, je t'appelle.

líto: Není mu líto času.Il ne regrette pas son temps.

málo: Máme málo peněz/času.On a peu d'argent/de temps.

přílet: let. čas příletuheure d'arrivée

úspora: úspory času/energie/palivaéconomies de temps/d'énergie/de combustible

ušetřit: ušetřit časépargner son temps

zbývat: Nezbývá nám mnoho času.Il ne nous reste pas trop de temps

zvednout se: Je na čase se zvednout. a jítIl est temps de partir.

dočkat se: Dočkej času jako husa klasu.Tout vient à point à qui sait attendre.

hojit: Čas zahojí všechny rány.Le temps guérit tous les maux.

otázka: To je otázka cti/peněz/času.C'est une question d'honneur/d'argent/de temps.

peníze: Čas jsou peníze.Le temps c'est de l'argent.

přijít: přijít v pravý čas o události řízené osudemvenir à son jour et à son heure

zastavit: Čas nezastavíš.On ne peut pas arrêter/suspendre le temps.

čas: časypoměry temps