Hlavní obsah

fur [fyʀ]

Předložka

  • au fur et à mesure de qqch podle čeho

Vyskytuje se v

fur: au fur et à mesurepostupně

mesure: au fur et à mesurepostupně

au: au fur et à mesurepostupně

petit: de petits foursčajové pečivo

cuire: cuire au fourpéct v troubě

moulin: On ne peut être à la fois au four et au moulin.Dvěma pánům nelze sloužit., Člověk nemůže být najednou na dvou posvíceních.

čajový: petits fours potrav. čajové pečivo

fiasko: faire un fourutrpět fiasko o divadelním představení ap.

fritovací: four de frittagefritovací pec

pec: four de fusiontech. tavicí pec

pečivo: petits fours čajové pečivo

rohlíček: petits fours à la vanillegastr. vanilkové rohlíčky

sklářský: four de verreriesklářská pec

tma: Il fait noir comme dans un four.Je tma jako v pytli.

varný: verre à feu, verre allant au four, verre réfractairevarné sklo

trouba: (four à) micro-ondes mikrovlnná trouba

four: petits foursčajové pečivo