Hlavní obsah

poids [pwɑ]

Podstatné jméno mužské

 1. hmotnost, váhapayer au poids de l'orplatit zlatem příliš draze
 2. tíha, tíže, břímě
 3. poids mort mrtvá váha, vlastní váha bez zatížení, nákladupoids mort přen. zbytečný člověk
 4. váhová kategorie, váha
 5. břemeno
 6. závažíavoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem
 7. poids et mesures cejchovní úřad, míry a váhy
 8. sport.koule sportovní náčinípoids et haltèresvzpírání
 9. poids lourd nákladní auto, těžkotonážní vozidlo
 10. přen.důležitá osoba, autorita
 11. váha význam, důležitost, závažnost

Vyskytuje se v

poids: poids mortmrtvá váha, vlastní váha bez zatížení, nákladu, přen. zbytečný člověk

léger: sport. poids légerlehká váha

lourd: poids lourdtěžká váha váhová kategorie

net: poids netčistá váha

perdre: perdre du poids(z)hubnout

deux: avoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem

mesure: avoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím loktem

succomber: succomber sous le poids de ses fautesklesat pod tíhou svých pochybení

argument: poids d'un argumentváha argumentu

auto: camion , poids lourdnákladní auto

celkový: poids totalcelková váha

čistý: poids netčistá váha

hrubý: poids bruthrubá váha zboží

jednotka: unité de poids/volume/masse/tempsjednotka váhy/objemu/hustoty/času

koule: lancer du poidssport. vrh koulí

lehký: poids légersport. lehká váha

mrtvý: ekon. charge morte, tech. poids mortmrtvá váha

muší: poids mouchesport. muší váha

přebytek: excédent de poidspřebytek váhy

přírůstek: augmentation de poidspřírůstek na váze

tíha: sous le poids/la charge de qqchpod tíhou čeho

váha: unité de poidsjednotka váhy

vrh: lancement du poidsvrh koulí

vůz: camion , poids lourdnákladní vůz

živý: poids vifekon. živá váha

hmotnost: poids corporeltělesná hmotnost

nadváha: être en surpoids, avoir un excès/excédent de poidsmít nadváhu

zakomplexovaný: complexé par son poidszakomplexovaný kvůli své váze

měřit: avoir deux poids, deux mesuresměřit dvojím metrem

tíže: ployer sous le poids de qqchohýbat se pod tíží čeho

z, ze: Il a un poids de moins sur la poitrine.Spadl mu kámen ze srdce.

haltère: poids et haltèresvzpírání sport