Hlavní obsah

lourd [luʀˌ luʀd]

Vyskytuje se v

poids: poids lourdnákladní auto, těžkotonážní vozidlo

hérédité: lourde hérédité, hérédité chargéedědičná zátěž, dědičné zatížení

peser: ne pas peser lourdnemít (žádnou) váhu

auto: camion , poids lourdnákladní auto

hodně: peser lourdhodně vážit

porážka: lourde défaite těžká porážka

spánek: sommeil lourdtvrdý spánek

těžký: grosse industrie , industrie lourdetěžký průmysl

tvrdý: sommeil lourdtvrdý spánek

vůz: camion , poids lourdnákladní vůz

závažný: bourde , faute lourdezávažná chyba

dusno: Il fait lourd/étouffant.Je dusno.

váha: ne pas peser lourdnemít (žádnou) váhu

vysoký: payer un lourd tributpřen. (za)platit vysokou daň

lourd: avoir la main lourdemít pádnou ruku