Hlavní obsah

metr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotka délky) mètre mmetr čtvereční/krychlovýmètre m carré/cube
  2. (krejčovský ap.) mètre mměřit metremmesurer au mètre
  3. (dřeva) stère m

Vyskytuje se v

aplikace: aplikace ověřené teoriemise en application d'une théorie éprouvée

aplikovat: aplikovat teoriimettre une théorie en application

asistent: odborný asistent na vysoké školemaître-assistant

asistentka: odborná asistentkamaître-assistante

boj: vyřadit z bojemettre hors de combat

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

čárka: udělat čárkumettre une virgule

číšník: vrchní číšníkpatron , maître d'hôtel

dítě: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

gala: expr. hodit se do galase mettre sur son trente et un

graficky: graficky znázornitmettre en graphique

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chod: uvést do chodumettre en route

chomout: strčit hlavu do chomoutuse mettre la corde au cou

jasně: jasně ukázat co ozřejmitmettre qqch en évidence

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

kauce: propustit koho na kaucimettre qqn en liberté sous caution

krychlový: metr krychlovýmètre cube

křížem: dát křížemmettre en croix

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

láhev: stáčení do lahvímise en bouteilles

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

myšlenka: uspořádat si myšlenkymettre ses idées en ordre

nahý: vysvléknout se do nahase mettre nu

nasadit: nasadit komu poutamettre les menottes à qqn

obálka: dát dopis do obálkymettre une lettre sous enveloppe

oběh: dát do oběhumettre en circulation

široký: široký sto metrůlarge de cent mètres

výška: v nadmořské výšce 300 metrů300 mètres au-dessus du niveau de la mer

aktualizace: provést aktualizaci softwaruprocéder à la mise à jour du logiciel

budík: nařídit/natáhnout budík na sedm hodinmettre le réveil à sept heures

čtvereční: metr čtverečnímètre carré

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

který: Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?

kubický: kubický metrmètre cube

místo: dát na první místomettre à la première place

na: položit knihu na stůlmettre un livre sur la table

nahodit: nahodit motormettre un moteur en marche

naplocho: položit co naplochomettre qqch à plat

noviny: dát co do novinmettre qqch dans un journal

obléct: obléci si kabátmettre son manteau

obléct: obléci se do čehos'habiller, mettre qqch

vysoký: Je vysoký dva metry.Il est haut de deux mètres.

brouk: nasadit brouka do hlavymettre la puce à l'oreille

černý: trefit se do černéhotirer dans le mille, faire mouche, mettre dans le noir

dát: dát co pod zámekmettre qqch sous clé

dílo: přiložit ruku k dílumettre la main à la pâte

dlažba: vyhodit koho na dlažbumettre qqn sur le pavé

dveře: vyhodit koho ze dveřímettre qqn à la porte

hanba: poslat koho na hanbumettre qqn au piquet

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

klacek: házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues à qqn

kotva: přen. expr. zvednout kotvymettre les bouts/les voiles, lever l'encre, lever le camp

kůlnička: udělat z čeho kůlničku na dřívímettre qqch en capilotade

led: dát co k ledumettre qqch au placard/en sommeil

měřit: měřit dvojím metremavoir deux poids, deux mesures

nahrabat si: nahrabat si jměnímettre du foin dans ses bottes

naruby: obrátit vše narubymettre tout sens dessus dessous

nasadit: nasadit všechny pákyremuer ciel et terre, mettre tout en œuvre

nasadit: nasadit komu brouka do hlavymettre la puce à l'oreille à qqn

nic: Z ničeho nic se dala do pláče.Soudain elle s'est mise à pleurer.

nůž: nasadit komu nůž na krkmettre le couteau sous la gorge de qqn

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous

accusation: chambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusationobžalovací senát, radní komora

aise: mettre qqn à l'aiseuklidnit koho, rozptýlit čí obavy, dodat komu sebedůvěru

après: cent mètres aprèspo sto metrech

bâillon: mettre un bâillon à qqndát roubík do úst, přen. zacpat ústa komu

ban: mettre qqn au banvypovědět, vyobcovat, dát do klatby koho

bout: hovor. mettre les boutsodkráčet, odporoučet se

califourchon (à): se mettre à califourchonsednout si rozkročmo

cap: mettre le cap sur qqchnabrat kurz na co

caution: mettre en liberté sous cautionpropustit na kauci

cent: un cent mètresběh na sto metrů

charge: mettre une batterie en chargenabí(je)t baterii

chose: mettre les choses au pointupřesnit, objasnit

code: mettre en code(za)kódovat

combat: mettre hors de combatvyřadit z boje

consigne: mettre sa valise à la consignedát kufr do úschovny

contribution: mettre qqn à contributionvyuží(va)t služeb koho

corde: se mettre la corde au coustrčit hlavu do oprátky

cube: mètre cubemetr krychlový

défaut: mettre qqn en défautpřivést koho do úzkých, oklamat koho

déroute: mettre l'ennemi en dérouterozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěk

déroute: mettre qqn en déroute(z)mást, (s)plést, vyvést z míry koho

désordre: mettre du désordre en qqchudělat v čem nepořádek

diapason: se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu