Hlavní obsah

metr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (jednotka délky) mètre mmetr čtvereční/krychlovýmètre m carré/cube
  2. (krejčovský ap.) mètre mměřit metremmesurer au mètre
  3. (dřeva) stère m

Vyskytuje se v

aise: udělat si pohodlí, chovat se nenuceněse mettre à l'aise

avant: argumentovat čímmettre qqch en avant

bas: položit koho/co na zemmettre qqn/qqch bas

bâton: à qqn házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues

boîte: vysmívat se komu, dělat si z koho bláznymettre qqn en boîte

condition: zpracovat propagandoumettre en condition

doute: zpochybnit comettre qqch en doute

examen: obviněnímise en examen

femme: energická/rázná ženamaîtresse femme

fin: qqch skončit, ukončit co, skoncovat s čímmettre fin à

hôtel: vrchní číšník, osoba dohlížející na obsluhu hostůmaître d'hôtel

maître: pán/paní domumaître/maîtresse de maison

martel: dělat si těžkou hlavuse mettre martel en tête

mettre: dejme tomu, že...mettons que...

mise: režie, výpravamise en scène

œuvre: použít čeho, upotřebit, uplatnit comettre en œuvre

panier: hodit do košemettre au panier

place: umístění, usazení, uloženímise en place

pli: vodová ondulacemise en plis

profit: využít co/čeho, zužitkovat comettre à profit

route: spustit, uvést do chodu stroj ap.mettre en route

sommeil: dočasně zastavit comettre qqch en sommeil

valeur: zhodnotit, valorizovat majetek, zúrodnit pozemek ap., přen. uplatnit vlohy ap., zdůraznit comettre qqch en valeur

accusation: obžalovací senát, radní komorachambre d'accusation, anciennt chambre des mises en accusation

après: po sto metrechcent mètres après

bâillon: dát roubík do úst, přen. zacpat ústa komumettre un bâillon à qqn

ban: vypovědět, vyobcovat, dát do klatby kohomettre qqn au ban

bout: odkráčet, odporoučet sehovor. mettre les bouts

califourchon (à): sednout si rozkročmose mettre à califourchon

cap: nabrat kurz na comettre le cap sur qqch

caution: propustit na kaucimettre en liberté sous caution

cent: běh na sto metrůun cent mètres

charge: nabí(je)t bateriimettre une batterie en charge

chose: upřesnit, objasnitmettre les choses au point

code: (za)kódovatmettre en code

combat: vyřadit z bojemettre hors de combat

consigne: dát kufr do úschovnymettre sa valise à la consigne

contribution: využí(va)t služeb kohomettre qqn à contribution

corde: strčit hlavu do oprátkyse mettre la corde au cou

cube: metr krychlovýmètre cube

défaut: přivést koho do úzkých, oklamat kohomettre qqn en défaut

déroute: rozprášit nepřítele, obrátit nepřítele na útěkmettre l'ennemi en déroute

désordre: udělat v čem nepořádekmettre du désordre en qqch

diapason: přizpůsobit se komuse mettre au diapason de qqn

embarras: přivést koho do úzkýchmettre qqn dans l'embarras

entre: dát co do závorkymettre qqch entre parenthèses

épreuve: podrobit zkoušce, vyzkoušet koho/comettre qqn/qqch à l'épreuve

état: uvést do pořádku, připravit, přichystatmettre en état

évidence: jasně ukázat, ozřejmit comettre qqch en évidence

exquis: lahodné jídlomets exquis

fard: nalíčit sese mettre du fard

feu: zapálit, podpálit comettre le feu à qqch

gage: zastavit co v zastavárně ap.mettre qqch en gage

genou: pokleknoutse mettre à genoux

gueule: nacpat se, nabažit ses'en mettre plein la gueule

impossibilité: znemožnit komu comettre qqn dans l'impossibilité de faire qqch

jour: vyřídit (resty), uvést do pořádku, aktualizovat comettre à jour qqch

maçon: zednický mistrmaître maçon

marche: rozběhnout se, rozjet sese mettre en marche

mètre: metr čtvereční/krychlový/běžnýmètre carré/cube/linéaire

accent: qqch klást důraz na co, zdůrazňovat comettre l'accent sur

mien: Vložil jsem do toho kus své práce.J'y ai mis du mien.

aplikace: aplikace ověřené teoriemise en application d'une théorie éprouvée

aplikovat: aplikovat teoriimettre une théorie en application

asistent: odborný asistent na vysoké školemaître-assistant

asistentka: odborná asistentkamaître-assistante

boj: vyřadit z bojemettre hors de combat

bokem: dát (si) co bokemmettre qqch de côté

čárka: udělat čárkumettre une virgule

číšník: vrchní číšníkpatron , maître d'hôtel

dítě: přivést dítě na svět poroditmettre un enfant au monde

do: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la tête

gala: expr. hodit se do galase mettre sur son trente et un

graficky: graficky znázornitmettre en graphique

hlasovat: dát hlasovat o čemmettre qqch aux voix

hlava: vzít si co do hlavyse mettre qqch dans la/en tête

chládek: dát koho do chládku do vězenímettre qqn au frais

chod: uvést do chodumettre en route

chomout: strčit hlavu do chomoutuse mettre la corde au cou

jasně: jasně ukázat co ozřejmitmettre qqch en évidence

karanténa: dát koho do karanténymettre qqn en quarantaine

kauce: propustit koho na kaucimettre qqn en liberté sous caution

krychlový: metr krychlovýmètre cube

křížem: dát křížemmettre en croix

kutě: jít na kutěaller/se mettre au plumard

láhev: stáčení do lahvímise en bouteilles

metr: metr čtvereční/krychlovýmètre carré/cube

mistr: stát se mistrem v čempasser maître dans qqch

myšlenka: uspořádat si myšlenkymettre ses idées en ordre

nahý: vysvléknout se do nahase mettre nu

nasadit: nasadit komu poutamettre les menottes à qqn

obálka: dát dopis do obálkymettre une lettre sous enveloppe

oběh: dát do oběhumettre en circulation

osolit: osolit (to)zvýšit rychlost auta appuyer sur le champignon, mettre la sauce, zesílit zvuk monter le son

osud: být pánem svého osuduêtre maître de son destin

paní: být svou paníêtre maîtresse de soi-même

aktualizace: provést aktualizaci softwaruprocéder à la mise à jour du logiciel

budík: nařídit/natáhnout budík na sedm hodinmettre le réveil à sept heures

čtvereční: metr čtverečnímètre carré

dát se: dát se do prácese mettre au travail, commencer à travailler

klatba: dát koho do klatbyfrapper qqn d'anathème, mettre qqn au ban

který: Které šaty si vezmeš?Tu mets quelle robe ?

kubický: kubický metrmètre cube

místo: dát na první místomettre à la première place

na: položit knihu na stůlmettre un livre sur la table

nahodit: nahodit motormettre un moteur en marche

naplocho: položit co naplochomettre qqch à plat

noviny: dát co do novinmettre qqch dans un journal

obléct: obléci si kabátmettre son manteau

brouk: nasadit brouka do hlavymettre la puce à l'oreille

černý: trefit se do černéhotirer dans le mille, faire mouche, mettre dans le noir

dát: dát co pod zámekmettre qqch sous clé

dílo: přiložit ruku k dílumettre la main à la pâte

dlažba: vyhodit koho na dlažbumettre qqn sur le pavé

dveře: vyhodit koho ze dveřímettre qqn à la porte

hanba: poslat koho na hanbumettre qqn au piquet

jaký: pořek. Jaký pán, takový krám.Tel maître, tel valet.

klacek: házet komu klacky pod nohymettre des bâtons dans les roues à qqn

kotva: přen. expr. zvednout kotvymettre les bouts/les voiles, lever l'encre, lever le camp

kůlnička: udělat z čeho kůlničku na dřívímettre qqch en capilotade

led: dát co k ledumettre qqch au placard/en sommeil

nahrabat si: nahrabat si jměnímettre du foin dans ses bottes

naruby: obrátit vše narubymettre tout sens dessus dessous

nic: Z ničeho nic se dala do pláče.Soudain elle s'est mise à pleurer.

nůž: nasadit komu nůž na krkmettre le couteau sous la gorge de qqn

obrátit: obrátit dům vzhůru nohamaretourner toute la maison, mettre la maison sens dessus dessous

oheň: Za to bych ruku do ohně nedal.Je n'en mettrais pas ma main au feu.

oprátka: strkat hlavu do oprátkyse mettre la corde au cou

páka: nasadit všechny páky, aby...mettre tout en œuvre pour...

palice: vzít si co do palicese mettre qqch dans la caboche

pán: být svým vlastním pánemêtre son maître