Hlavní obsah

examen [εgzamε̃]

Vyskytuje se v

admission: admission à un examenpřipuštění ke zkoušce

briller: briller à un examenzazářit u zkoušky

conscience: examen de consciencezpytování svědomí

gynécologique: examen gynécologiquegynekologické vyšetření

louper: louper un examenrupnout u zkoušky

oral: examen oralústní zkouška

recevoir: être reçu à un examenbýt přijat u zkoušek

admettre: être admis à un examenbýt připuštěn ke zkoušce

préparer: préparer un élève à un examenpřipravit žáka na zkoušku

réviser: réviser avant un examenopakovat (si) před zkouškou

komise: zkušební komisejury d'examen

období: zkouškové obdobípériode d'examens

opravný: opravná zkouškaexamen de rattrapage

talentový: talentová zkouškaexamen /épreuve d'aptitude artistique

ústní: ústní zkouška(examen) oral

zkouška: ústní zkouškaexamen oral

zkouška: přijímací zkouškaexamen d'entrée

zkouškový: zkouškové obdobípériode d'examens

zkušební: zkušební komisejury d'examen

bakteriologický: med. bakteriologické vyšetřeníexamen bactériologique

projít: projít u zkouškypasser un examen

ultrazvuk: vyšetření ultrazvukemexamen échographique

zkouška: udělat/složit zkouškupasser l'examen