Hlavní obsah

examen [εgzamε̃]

Vyskytuje se v

admission: připuštění ke zkoušceadmission à un examen

briller: zazářit u zkouškybriller à un examen

conscience: zpytování svědomíexamen de conscience

gynécologique: gynekologické vyšetřeníexamen gynécologique

louper: rupnout u zkouškylouper un examen

oral: ústní zkouškaexamen oral

recevoir: být přijat u zkoušekêtre reçu à un examen

admettre: být připuštěn ke zkoušceêtre admis à un examen

préparer: připravit žáka na zkouškupréparer un élève à un examen

réviser: opakovat (si) před zkouškouréviser avant un examen

komise: zkušební komisejury d'examen

období: zkouškové obdobípériode d'examens

opravný: opravná zkouškaexamen de rattrapage

talentový: talentová zkouškaexamen /épreuve d'aptitude artistique

ústní: ústní zkouška(examen) oral

zkouška: ústní zkouškaexamen oral

zkouškový: zkouškové obdobípériode d'examens

zkušební: zkušební komisejury d'examen

bakteriologický: med. bakteriologické vyšetřeníexamen bactériologique

projít: projít u zkouškypasser un examen

ultrazvuk: vyšetření ultrazvukemexamen échographique

examen: znalecký posudekexamen d'expert