Hlavní obsah

cent

Podstatné jméno, rod mužský

Podstatné jméno, rod mužský

Vyskytuje se v

procento: trois pour centtři procenta

stoletý: guerre de Cent Anshist. Stoletá válka

stoprocentně: être sûr à cent pour centbýt si stoprocentně jistý

široký: large de cent mètresširoký sto metrů

než: plus de centvíce než sto

rozměnit: Pourriez-vous me donner la monnaie de cent euros ?Mohl byste mi rozměnit sto eur?

sto: deux centsdvě stě

stoprocentní: jus d'orange cent pour centstoprocentní pomerančová šťáva

horoucí: envoyer qqn aux cinq cents diablesposílat koho do horoucích pekel

kořínek: être d'une pâte à vivre cents ansmít zdravý kořínek

vyrazit: taper qqn de cent ballespřen. vyrazit z koho stovku

après: cent mètres aprèspo sto metrech

cent: trois centstři sta

pour: cinq pour centpět procent

raison: à raison de cent couronnes le kilopo sto korunách za kilo

faire: faire cent kilomètres à l'heurejet rychlostí sto kilometrů za hodinu

le, la: cent francs la piècesto franků za kus

Prague: Prague aux cent clochersPraha stověžatá

tant: tant pour centtolik a tolik procent

unième: cent unièmesto první

mot: en un mot comme en centkrátce řečeno

pas: faire les cent paschodit sem a tam

volonté: Il fait ses quatre (cents) volontés.Dělá si, co se mu/jí zlíbí/zachce.