Hlavní obsah

feu [fø]

Podstatné jméno mužské

 1. oheňprendre feuvznítit se, vzplanout, chytit ohněmmettre le feu à qqchzapálit, podpálit co
 2. en feu v plamenech
 3. barva ohně
 4. oheň, teplo na sporáku, na vařenícuire à feu doux/à grand feuvařit na mírném/prudkém ohni
 5. žár, parno
 6. upálení trest
 7. domácnost, rodina na venkově
 8. palba, střelbacoup de feuvýstřel
 9. bitva, válka
 10. oheň, požárfeu d'artificeohňostroj
 11. hovor.bouchačka střelná zbraň
 12. semafor, signální světlo, majákfeu rouge/orange/vertčervená/oranžová/zelená na semaforu
 13. světlo, reflektor automobilu ap.

Vyskytuje se v

artifice: ohňostrojfeu d'artifice

feu: v plamenechen feu

follet: bludička světýlko, plamínek, přen. třeštidlofeu follet

position: parkovací světlo auta, polohové světlo lodi, letadlafeu de position

roulant: valivá palbafeu roulant

stop: brzdové světlo(feu) stop

arme: střelné zbraněarmes à feu

continu: stáložárná kamnapoêle à feu continu

coup: výstřelcoup de feu

déchargement: vybití střelné zbraně vyjmutí nábojůdéchargement d'une arme à feu

pierre: křesadlo, křesací kámenpierre à feu/fusil

rouge: červené světlo, červená na semaforufeu rouge

sacré: posvátný oheň, přen. zápal, (pracovní) nadšenífeu sacré

allumer: rozdělat oheňallumer le feu

aviver: rozdmýchat oheňaviver le feu

bouillir: pomalu se vařitbouillir à petit feu

brûler: (pro)jet na červenoubrûler un feu rouge

détruire: spálit lesdétruire une forêt par le feu

entretenir: udržovat oheňentretenir un feu

envahir: Oheň zachvátil dům.Le feu a envahi la maison.

croisé: křížová palbafeu(x)/tir(s) croisé(s)

cul: Hoří mu u zadku.Il a le feu au cul.

deux: mezi dvěma ohnientre deux feux

flamme: planout, hořet, být zapálený pro něcoêtre tout feu tout flamme

fumée: Není kouře bez ohýnku.Il n'y a pas de fumée sans feu.

marron: tahat za koho kaštany z ohnětirer les marrons du feu pour qqn

part: něco obětovat a zachránit zbytekfaire la part du feu

poudre: rozpoutat katastrofu, nenávist, hněv ap.mettre le feu aux poudres

vert: dát zelenou čemudonner le feu vert à qqch

brzdový: brzdové světlofeu de stop

hořet: Hoří!Au feu !

koncový: koncová světlafeux arrières

oheň: táborový/řecký oheňfeu de camp/grégeois

ohnivák: pták Ohnivákoiseau de feu

ohňový: Ohňová zeměTerre de Feu

pálit: Pal!Feu !

světlo: potkávací světlafeux de croisement, phares code, codes

varný: varné skloverre à feu, verre allant au four, verre réfractaire

zahájit: zahájit palbu na kohoouvrir le feu sur/contre qqn

zbraň: střelné zbraněarmes à feu

zkouška: zkouška ohněmépreuve par le feu

hrát si: hrát si s ohněmjouer avec le feu

kouř: Není kouře bez ohně.Il n'y a pas de fumée sans feu.

mezi: být mezi dvěma ohniêtre pris entre deux feux

nalít: nalít olej do ohnějeter de l'huile sur le feu

olej: přilévat olej do ohnějeter de l'huile sur le feu

přilít: přilít olej do ohnějeter de l'huile sur le feu

ruka: Za to bych ruku do ohně nedal.Je n'en mettrais pas ma main au feu.

síra: dštít oheň a sírujeter/lancer feu et flammes

zahrávat si: zahrávat si s ohněmjouer avec le feu

zelená: dát komu/čemu zelenoudonner le feu vert à qqn/qqch

želízko: mít v ohni dvě želízkaavoir deux fers au feu