Hlavní obsah

hořet

Vyskytuje se v

gonfler: hovor. être gonflé à blochořet nadšením

cul: Il a le feu au cul.Hoří mu u zadku.

emporter: emporter la bouchepálit, hořet o ústech po požití pikantního jídla

feu: (Il n')y a pas le feu.(To) nehoří. není spěchu

feu: Au feu !Hoří!

flamme: être tout feu tout flammeplanout, hořet, být zapálený pro něco

impatience: bouillir d'impatiencehořet nedočkavostí