Hlavní obsah

réglé [ʀegle]

Vyskytuje se v

réglé: papier réglélinkovaný papír

régler: se réglersur qqn/qqch řídit se kým/čím, podle koho/čeho

calcul: règle à calcullogaritmické pravítko

général: en règle généralezpravidla

logarithmique: règle logarithmiquelogaritmické pravítko

proportion: règles de proportiontrojčlenka

addition: régler l'additionvyrovnat účet v restauraci

appliquer: La règle s'applique aux cas suivants.Pravidlo platí pro následující případy.

assouplir: assouplir des règleszmírnit pravidla

comporter: Toute règle comporte des exceptions.Každé pravidlo připouští výjimky.

confirmer: L'exception confirme la règle.Výjimka potvrzuje pravidlo.

chronomètre: réglé comme un chronomètrepřesný jako hodinky

horloge: Il est réglé comme une horloge.Je přesný jako hodinky.

musique: être réglé comme du papier à musiquebýt přesný jako hodin(k)y

supporter: Cette règle ne supporte aucune exception.Toto pravidlo nesnese žádnou výjimku.

deskový: jeu de société/table/règledesková hra

měsíčky: avoir ses règles/oursmít měsíčky

norma: norme juridique, règle de droitpráv. právní norma

papír: papier réglélinkovaný papír

pravidlo: règles du jeupravidla hry i přen.

právní: norme juridique, règle de droitprávní norma

přizpůsobit: régler sa conduite sur les circonstancespřizpůsobit své jednání okolnostem

přizpůsobit se: régler sa conduite sur qqn, se mettre au diapason de qqnpřizpůsobit se komu

přizpůsobovat se: régler sa conduite sur qqnpřizpůsobovat se komu

seřízený: carburateur mal régléšpatně seřízený karburátor

účet: régler l'additionvyrovnat/zaplatit účet v restauraci

výhoda: règle de l'avantagesport. pravidlo o výhodě v kopané, hokeji ap.

vyřízený: affaire régléevyřízená věc

zapalování: régler l'allumageseřídit zapalování

platit: payer/régler par chèque/par mandat/en espècesplatit šekem/složenkou/hotově

šek: régler/payer par chèqueplatit šekem

hotový: C'est une affaire faite/réglée/entendue., C'est une chose faite/jugée.To je hotová věc.

potvrzovat: Il n'y a pas de règle sans exception.pořek. Výjimka potvrzuje pravidlo.

přesný: Il est réglé comme une horloge.Je přesný jako hodinky.

výjimka: L'exception confirme la règle., Il n'y a pas de règle sans exception.Výjimka potvrzuje pravidlo.

règle: de règleběžný, obvyklý