Hlavní obsah

pravidelný

Vyskytuje se v

let: pravidelný/mezinárodní/dálkový letvol régulier/international/long-courrier

sloveso: nepravidelná slovesaverbes irréguliers

linka: pravidelná letecká linkaligne aérienne régulière

pravidelný: pravidelná linkaligne régulière