Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) perdrepřen. (založit) égarerZtratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.
  2. (stopu ap.) perdreztratit nit (hovoru)perdre le filztratit koho z očíperdre qqn de vue
  3. (život ap.) perdreztratit vědomíperdre connaissanceztratit tvářperdre la face
  4. (prodělat peníze ap.) perdre
  5. (promarnit) perdre

Vyskytuje se v

chuť: ztratit chuť k jídluperdre l'appétit

iluze: ztratit všechny iluzeêtre revenu de toutes ses illusions

tvář: přen. ztratit (svou) tvářperdre la face

váha: přibrat/ztratit na vázeprendre/perdre du poids

víra: ztratit víruperdre la foi

zrak: ztratit zrakperdre la vue

ztratit se: Ztratilo se nám dítě.Notre enfant a disparu.

hlava: ztratit hlavuperdre la tête

řeč: přen. ztratit řečperdre la parole

conscience: perdre de conscienceztratit vědomí

esprit: perdre l'espritztratit rozum

esprit: perdre ses espritsomdlít, ztratit vědomí

oublier: oublier l'heureztratit pojem o čase

perdre: perdre la paroleztratit řeč, oněmět

perdre: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

perdre: perdre la têteztratit hlavu, zbláznit se

perdre: perdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zabloudit

perdre: perdre la traceztratit stopu

route: perdre sa routeztratit cestu

virginité: perdre sa virginitéztratit panenství

casser: Casse-toi !Ztrať se!, Zmizni!

connaissance: perdre connaissanceztratit vědomí

face: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

compagnie: fausser compagnie à qqnzmizet komu, ztratit se, vytratit se z čí společnosti

envoler (s'): Les paroles s'envolent, les écrits restent.Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.

fil: perdre le filztratit souvislost

fondre: Ça se fond dans la masse.To se ztratí v množství.

nord: perdre le nordztratit hlavu

noyé: être noyé dans qqchtopit se v čem v dluzích, být ztracen, nevědět si rady

pédale: hovor. perdre les pédalesztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimo

perdre: perdre les pédalesbýt ztracen, zmatkovat

perdu: se sentir perducítit se ztracen

sang-froid: perdre son sang-froidztratit hlavu