Hlavní obsah

ztratit

Dokonavé sloveso

  1. (klíče ap.) perdrepřen. (založit) égarerZtratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.
  2. (stopu ap.) perdreztratit nit (hovoru)perdre le filztratit koho z očíperdre qqn de vue
  3. (život ap.) perdreztratit vědomíperdre connaissanceztratit tvářperdre la face
  4. (prodělat peníze ap.) perdre
  5. (promarnit) perdre

Vyskytuje se v

chuť: ztratit chuť k jídluperdre l'appétit

iluze: ztratit všechny iluzeêtre revenu de toutes ses illusions

tvář: přen. ztratit (svou) tvářperdre la face

váha: přibrat/ztratit na vázeprendre/perdre du poids

víra: ztratit víruperdre la foi

zrak: ztratit zrakperdre la vue

ztratit se: Ztratilo se nám dítě.Notre enfant a disparu.

hlava: ztratit hlavuperdre la tête

řeč: přen. ztratit řečperdre la parole

conscience: ztratit vědomíperdre de conscience

esprit: ztratit rozumperdre l'esprit

oublier: ztratit pojem o časeoublier l'heure

perdre: ztratit řeč, oněmětperdre la parole

route: ztratit cestuperdre sa route

virginité: ztratit panenstvíperdre sa virginité

casser: Ztrať se!, Zmizni!Casse-toi !

connaissance: ztratit vědomíperdre connaissance

face: přen. ztratit (svou) tvářperdre la face

compagnie: zmizet komu, ztratit se, vytratit se z čí společnostifausser compagnie à qqn

envoler (s'): Co je psáno, to je dáno., Slovo se ztratí, co je psáno, platí.Les paroles s'envolent, les écrits restent.

fil: ztratit souvislostperdre le fil

fondre: To se ztratí v množství.Ça se fond dans la masse.

nord: ztratit hlavuperdre le nord

noyé: topit se v čem v dluzích, být ztracen, nevědět si radyêtre noyé dans qqch

pédale: ztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimohovor. perdre les pédales

perdu: cítit se ztracense sentir perdu

sang-froid: ztratit hlavuperdre son sang-froid

ztratit: ztratit nit (hovoru)perdre le fil