Hlavní obsah

perdu [pεʀdy]

Vyskytuje se v

corps: à corps perdustřemhlav, slepě

perdre: perdre qqn/qqch de vueztratit koho/co z očí, pustit koho/co z hlavy, přen. ztratit co ze zřetele

perdre: se perdre(z)mizet, ztratit se

perdre: se perdrezaniknout, (vy)mizet o tradicích ap.

balle: balle perduezbloudilá střela

conjecture: se perdre en conjecturestopit se v dohadech

conscience: perdre de conscienceztratit vědomí

esprit: perdre l'espritztratit rozum

esprit: perdre ses espritsomdlít, ztratit vědomí

perdre: perdre la confiance de qqnpřijít o koho důvěru

perdre: perdre la paroleztratit řeč, oněmět

perdre: perdre la vueoslepnout, přijít o zrak

perdre: perdre l'appétitztratit chuť k jídlu

perdre: perdre du poids(z)hubnout

perdre: perdre la têteztratit hlavu, zbláznit se

perdre: perdre son cheminztratit cestu, sejít z cesty, zabloudit

perdre: perdre la traceztratit stopu

perdre: perdre piednedosáhnout ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

perdre: perdre du terrainztrácet náskok, zůstávat pozadu za soupeřem, přen. ztrácet pozice, ustupovat

pied: perdre piednestačit, nedosáhnout na dno ve vodě, přen. ztrácet půdu pod nohama

prêter: prêter à fonds perdupůjčovat na věčnou oplátku

route: perdre sa routeztratit cestu

virginité: perdre sa virginitéztratit panenství

connaissance: perdre connaissanceztratit vědomí

face: perdre la facepřen. ztratit (svou) tvář

perdre: perdre sur une marchandiseproděl(áv)at na (určitém) zboží

rattraper: rattraper le temps perdudohnat ztracený čas

boule: perdre la boulezcvoknout

change: perdre au changeprodělat při směně

contenance: perdre contenancebýt vyveden z míry, pozbýt rozvahy

dix: hovor. un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)spro jedno kvítí slunce nesvítí, za jednoho deset

fil: perdre le filztratit souvislost

fonds: hovor. prêter à fonds perdupůjčit na věčnou oplátku

latin: (y) perdre son latinuž (to) vůbec nechápat

nord: perdre le nordztratit hlavu

pédale: hovor. perdre les pédalesztratit hlavu, vyjít z konceptu, být mimo

perdre: perdre les pédalesbýt ztracen, zmatkovat

perdre: y perdre son latinmarně se namáhat, mařit čas, nevyznat se v tom

retrouver: Un(e) de perdu(e), dix de retrouvé(e)s.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

sang-froid: perdre son sang-froidztratit hlavu

bitva: ztracená bitvabataille perdue

dohad: topit se v dohadechse perdre en conjectures

důvěra: přijít o čí důvěruperdre la confiance de qqn

chuť: ztratit chuť k jídluperdre l'appétit

krk: přijít o krkperdre la vie

námaha: marná námahapeine perdue

naslepo: rána naslepocoup perdu

paměť: ztrácet paměťperdre la mémoire

podrobnost: utápět se v podrobnostechse perdre dans les détails

prohrát: prohrát sázkuperdre un pari

prohrávat: umět/neumět prohrávatêtre bon/mauvais perdant

prsa: sport. prohrát o prsaperdre d'une (courte) poitrine

přijít: přijít o rozumperdre la raison

půjčka: ekon. mrtvá půjčkaprêt à fonds perdu

trpělivost: ztrácet trpělivostperdre patience

tvář: přen. ztratit (svou) tvářperdre la face

váha: přibrat/ztratit na vázeprendre/perdre du poids

víra: ztratit víruperdre la foi

zbytečně: zbytečně se namáhatperdre sa peine, en être pour sa peine

zrak: ztratit zrakperdre la vue

ztracený: ztracené dítěenfant perdu

ztracený: ztracená příležitostoccasion perdue

ztrácet: ztrácet koho z dohleduperdre qqn de vue

ztráta: ztráta časutemps perdu

ztratit: ztratit nit (hovoru)perdre le fil

ztratit: ztratit koho z očíperdre qqn de vue

ztratit: ztratit vědomíperdre connaissance

ztratit: ztratit tvářperdre la face

sázka: vyhrát/prohrát sázkugagner/perdre un pari

ztratit: Ztratil jsem peněženku.J'ai perdu mon porte-monnaie.

hlava: ztratit hlavuperdre la tête

kde: Kde nic není, ani smrt nebere.Où il n'y a rien la mort perd ses droits.

klesat: Klesá na mysli.Il perd courage.

koncept: vyjít z konceptu kecatperdre les pédales

kvítí: Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Un de perdu, dix de retrouvés.

moudrý: nebýt z toho (vůbec) moudrýs'y perdre (complètement)

oblak: žít v oblacíchse perdre dans les nuages, être dans la lune

prohrát: prohrát to u kohoperdre la faveur de qqn

řeč: přen. ztratit řečperdre la parole

utíkat: utíkat jako splašenýcourir comme un perdu

zmást: zmást komu hlavufaire perdre la tête à qqn